Hovedinnhold

Pålitelige og miljøvennlige distribusjonskabler for fremtidens smarte nett

Dagens PEX-kabel har en forventet levetid på > 50 år, hvorfor skal en distribusjonskabel med ny type vanntetting og faseisolasjon tas i bruk? Er påliteligheten og levetiden for kabler med slike designendringer ivaretatt ved norske driftsforhold?

Bakgrunn

To designendringer for høyspenningsdistribusjonskabler vil sannsynligvis introduseres på det norske markedet. På grunn av driftsutfordringer knyttet til pålitelige skjermkoblinger ønsker flere nettselskap å fjerne aluminiumslaminatet i hvert fall for kabler med større tverrsnitt. Den norske kabelnormen vil fra 2022 tillate nye typer miljøvennlige kabler med faseisolasjon av termoplastiske materialer av polypropylen (PP) som kan tillate høyere driftstemperatur enn PEXkabelen som har vært enerådende siden starten av 70-tallet.

Hovedmål

Sikre at distribusjonskabler som blir anskaffet med design uten aluminiumslaminat har lang levetid, og at testen som skal dokumentere dette er pålitelig.

Sikre at nye miljøvennlige kabler blir testet for norske driftsforhold for å avdekke eventuelle svakheter, men også fordeler.

Få viktig informasjon om nye design inn i REN blader, samt kurs.

Prosjektansvarlige

Prosjektleder\prosjekteier REN AS,
Marius Engebrethsen, marius@ren.no

Prosjektleder Sintef Energi AS,
Sverre Hvidsten, sverre.hvidsten@sintef.no
Jorunn Hølto, jorunn.holto@sintef.no

Kontaktpersoner

Bilde av Marius Engebrethsen

Marius Engebrethsen