Hovedinnhold

Kompakte Grøfter

De kommende årene må det investeres enorme summer i infrastruktur under bakken. Konsekvensene av å utsette denne investeringen er alvorlig. Vi må sørge for at denne jobben gjøres med høyest mulig kvalitet til lavest mulig pris, miljøbelastning og gjennomføringstid

Prosjektinformasjon

Prosjekteier: REN AS
FoU leverandør:
Sintef Energi AS
Prosjekttype:
SkatteFUNN
Varighet: 3 år

Er du interessert i prosjektet? Ta kontakt med prosjektleder i REN AS. Du finner kontaktinformasjonen lenger ned på siden.

Bakgrunn

Det skal gjøres milliardinvesteringer i de kommende tiår på oppgraderinger av kommunale vann- og avløpssystemer, nettoppgraderinger inklusive ladeinfrastruktur til elbiler, busser, ferger, industri og datasentre m.m. Nett for fjernevarme og fiber øker også.

Disse anleggene tar stor plass i gatene, og det blir kostbare graveprosjekt for fellesgrøfter. Derfor velger flere aktører å grave kun for sine egne anlegg med den konsekvens at det blir gjentagende oppgravinger av gatene istedenfor å grave en gang samlet

Hovedmål

Målet for prosjektet er å gjøre det enklere å bli med i fellesgrøfter.

For å få dette til skal vi:

Finne nye kompakte forlegningsmetoder for EL, VA, Ekom og fjernevarme i trafikkarealer

Utnytte termisk energi i kraftkabler og fjernvarme til å legge VA grunnere og gi bedre overvannsløsninger

Utnytte vannledninger til å kjøle elkabler i høylast og kritiske situasjoner

Redusere samfunnsulempene, minimere graving og gravetid

Unngå graveskader på VA og elkabler

Kombinere vannledninger og elkabler i innstøpte rør. Målet er økt beskyttelse og mindre tverrsnitt

Utvikle IT verktøy som koordinerer felles prosjekter og beregner kostnadsfordeling etter NS 3070

Utvikle nye metoder og hjelpemidler for fellesgrøfter

Prosjektansvarlige

Prosjektleder\prosjekteier REN AS,
Tom Baade-Mathisen, tom@baadem.no

Prosjektleder Sintef Energi AS,
Espen Eberg, espen.eberg@sintef.no

Kontaktpersoner

Bilde av Erik Mendes Melvær

Erik Mendes Melvær