Spesifikasjoner

Sammen med nettbransjen har vi utarbeidet tekniske spesifikasjoner for flere typer anlegg og komponenter. Spesifikasjonene er anbefalinger som skal sikre at komponenters funksjon og kvalitet er i tråd med gjeldende krav. Formålet med spesifikasjonene er å støtte anleggseiernes innkjøps- og prosjekteringsprosesser. I tillegg skal de bidra til et stabilt og effektivt kraftoverføringsnett.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Utvalgte RENblader

6017

Spesifikasjon av nettstasjon

RENbladet er en spesifikasjon av frittstående nettstasjoner og nettstasjoner plassert i bygg.

6020

Spesifikasjon av prefabrikkert nettstasjon

RENbladet er en spesifikasjon av komponentkrav, merkeverdier samt design- og konstruksjonskrav for prefabrikkerte nettstasjoner.

6022

Spesifikasjon av LS-tavle for nettstasjon

RENbladet er en spesifikasjon av lavspenningstavle for nettstasjon.

6023

Spesifikasjon av 12 - 24 kV koblingsanlegg i nettstasjon

Spesifikasjonen omhandler materiellkrav til høyspenningsbrytere, anlegg og tilhørende materiell, og er bygget opp med samme struktur og innholdsfortegnelse som normen NEK IEC 62271-1.

6026

Spesifikasjon av tørrisolert transformator i nettstasjon

Spesifikasjonen omhandler krav til fordelingstransformator og tilhørende materiell, og er bygget opp med samme struktur som normen NEM IEC 60076-1.

9013

Spesifikasjon av lavspenningskabel

RENbladet beskriver LS-distribusjonsnettkabel, som skal legges direkte i bakken, i rør eller i kanal.

9014

Spesifikasjon av høyspenningskabel

RENbladet beskriver HS-distribusjonsnettkabel av typen énleder, som skal legges direkte i bakken, i rør eller i kanal. Spenningsnivå 12 - 36 kV.

9111

Spesifikasjon av LS-kabelskap

Spesifikasjon av lavspennings kabelskap som følger samme struktur som normene NEK 439-1 og NEK 439-5.

4522

Spesifikasjon av tilknytningsskap for utendørsbelysning

RENbladet er en spesifikasjon av tilknytningsskap til bruk i anlegg for utendørsbelysning.

8076

Spesifikasjon av trestolper 0,23 - 24 kV

Retningslinjer for spesifikasjon og standardisering av trestolper.

Kontaktperson fagområde

Portrett av Hans Brandtun

Hans Brandtun

Teknisk sjef

E-post:

Mobil: 404 00 371