Stasjonsanlegg og regionalnett

Regionalnettet er bindeleddet mellom sentral- og distribusjonsnettet. De mest utbredte spenningsnivåene er 145 og 72,5 kV. Transformatorstasjonen er et elektrisk anlegg som omformer spenningen på nettet fra et spenningsnivå til et annet. Stasjonsanlegget består av kabler, samleskinner, effekt- og skillebrytere, overspenningsavledere samt strøm- og spenningstransformatorer for måling og kontroll. Innen fagområdet stasjonsanlegg og regionalnett har vi fokus på stasjoner som transformerer spenningen regionalnettet og det høyspente distribusjonsnettet.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Kontaktperson fagområde

Portrett av Magnus Johansson

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap / Daglig leder REN Transformatorberedskap AS

E-post:

Mobil: 474 83 829