Nettstasjoner

En nettstasjon er et overføringsanlegg som transformerer spenning fra ett nivå til et annet, typisk 23 kV til 400 V. Ved prosjektering er hovedprinsippet å plassere fremtidige nettstasjoner på bakken og på en gunstig plass for både forsyning og vedlikehold. Nettstasjoner forsynes fra både kabel- og luftnett, og kan utformes på en rekke måter. Alle RENblader om nettstasjoner finner du i 6000-serien

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Kontaktperson fagområde

Portrett av Bjørn Inge Oftedal

Bjørn Inge Oftedal

Prosjektleder

E-post:

Mobil: 922 62 240