Jording og overspenningsvern

Jording og overspenningsvern er viktige sikkerhetskomponenter i nettet. Jordingssystemet skal utføres slik at man får et varig og velfungerende system i hele anleggets levetid. Kabler bidrar med store kapasitive jordfeilstrømmer inn i nettet, og derfor er det viktig at nettet har god kontakt til jordsmonnet som kan bidra til å redusere spenningsstigning til anlegget når det oppstår feil. Et jordingssystem skal også sikre at berøringsspenning er i tråd med forskriftenes krav, samt gi en god avledning til jord for overspenninger.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Relevante RENblader

8009

Global jord

RENbladet er en anbefaling for hvordan man skal avgjøre om et jordingsnett er globalt eller ikke.

8010

Prosjektering av jordingsanlegg

Anbefaling for hvordan man skal prosjektere jordingssystemer slikt at de tåler nødvendige mekaniske og termiske belastninger. RENbladet beskriver også beskyttelse mot farlige berøringsspenninger, overspenninger og overførte spenninger.

8011

Utførelse av jordingssystem og overspenningsvern 0,23 - 24 kV

RENbladet beskriver krav til utførelse slik at man får et varig og tilfredsstillende jordingssystem i hele anleggets levetid.

8012

Prosjektering av overspenningsbeskyttelse

Retningslinjer for prosjekter og plassering av overspenningsbeskyttelse i distribusjonsnettet.

8020

Valg av overspenningsvern i høyspenningsnett

RENbladet beskriver hvordan man skal dimensjonere HS-avleder slik at den beskytter viktig utstyr i nettet mot overspenninger.

8021

Valg av overspenningsvern i lavspenningsnettet

RENbladet beskriver hvordan man skal dimensjonere LS-avleder slik at den beskytter viktig utstyr i nettet mot overspenninger.

8026

Måling av jordresistivitet ved Wenners metode

RENbladet beskriver hvordan man måler jordresistivitet ved bruk av Wenners metode. RENbladet er tett koblet til 8074 som er en måleprotokoll for Wenners metode.

8027

Logg for måling av jordelektrode

Skjema for registrering av måleoppsett og måleresultater ved måling av overgangsmotstand for jordelektrode.

8028

Måling og verifisering av jordingsanlegg

RENbladet beskriver hvordan man skal måle og kontrollere nyanlegg og eksisterende jordingsanlegg.

8029

Tilstandskontroll av jordingsanlegg

RENbladet beskriver hvordan man planlegger og gjennomfører tilstandskontroll av jordingsanlegg samt hvordan man analyserer måleresultater. Fokuset i bladet er å finne feil i jordingsanlegget og rette disse. RENbladet tar også for seg hvilke anlegg som skal måles og hvordan dette skal utføres.

Kontaktperson fagområde

Portrett av Kåre Espeland

Kåre Espeland

Avdelingsleder Stasjoner og kabelnett

E-post:

Mobil: 404 00 374