Installasjon

Mange av våre retningslinjer for tilknytning og krav til målepunktet i lavspenningsinstallasjoner er fritt tilgjengelig for alle installatører. RENbladene er utarbeidet i samarbeid med norske nettselskap og Nelfo, og har som målsetning å standardisere krav til tilknytning, målepunktet og prosessen for målermontasje. Du kan bestille abonnement ved å gå til Installatør i menyen.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Relevante RENblader

4000

Administrative betemmelser for måling av lavspenningsinstallasjoner

RENbladet beskriver administrative vilkår og spesielle forhold knyttet til krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner. RENbladet har som målsetning å standardisere krav til målepunktet og prosessen rundt målermontasje.

4001

Krav til målepunkt - direktemåling i LS-anlegg

RENbladet beskriver retningslinjer for installasjon og ombygging av målepunkt i direktemålte anlegg.

4002

Krav til målepunkt - transformatorkoblet måling LS-anlegg

RENbladet beskriver retningslinjer for installasjon og ombygging av transformatorkoblet måling i LS-anlegg.

4003

Krav til tilgang og plassering

RENbladet beskriver krav til tilgang og plassering av måler i lavspenningsnettet.

4004

Krav til kvalitetskontroll for direktemåling i lavspenningsinstallasjoner

Skjema for bruk ved kvalitetskontroll av direktemålte anlegg.

4005

Krav til kvalitetskontroll for transformatorkoblet måling i lavspenningsinstallasjoner

Skjema for bruk ved kvalitetskontroll av anlegg med transformatorkoblet måling.

4100

Tilknytning av lavspenningsanlegg

RENbladet beskriver hvilke krav som gjelder til utførelse ved kundetilknytning i lavspenningsnettet. Retningslinjene tar for seg både el- og ekomtilknytning for de fleste typer grensesnitt i NEK399:2018. Konkrete løsninger for tilknytningsmetode A, B og C er både beskrevet, forklart og illustrert i detalj.

341

Juridiske forhold mellom nettselskap og innmatingskunde

Vedlegg til RENblad 340 - Tilknytnings- og nettleieavtale for solcelleanlegg hos kunde. Vedlegget beskriver juridiske forhold mellom nettselskap og innmatingskunde.

342

Tekniske funksjonskrav

Vedlegg til RENblad 340 - Tilknytnings- og nettleieavtale for solcelleanlegg hos kunde. Vedlegget beskriver tekniske funksjonskrav ved etablering av solcelleanlegg bak kundens målepunkt.

Kontaktperson fagområde

Portrett av Knut G. Eliassen

Knut G. Eliassen

Prosjektleder

E-post:

Mobil: 908 37 812