Installasjon

Mange av våre retningslinjer for tilknytning og krav til målepunktet i lavspenningsinstallasjoner er fritt tilgjengelig for alle installatører. RENbladene er utarbeidet i samarbeid med norske nettselskap og Nelfo, og har som målsetning å standardisere krav til tilknytning, målepunktet og prosessen for målermontasje. Du kan bestille abonnement ved å gå til Installatør i menyen.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Relevante RENblader

4000

Administrative betemmelser for måling av lavspenningsinstallasjoner

RENbladet beskriver administrative vilkår og spesielle forhold knyttet til krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner. RENbladet har som målsetning å standardisere krav til målepunktet og prosessen rundt målermontasje.

4001

Krav til målepunkt - direktemåling i LS-anlegg

RENbladet beskriver retningslinjer for installasjon og ombygging av målepunkt i direktemålte anlegg.

4002

Krav til målepunkt - transformatorkoblet måling LS-anlegg

RENbladet beskriver retningslinjer for installasjon og ombygging av transformatorkoblet måling i LS-anlegg.

4003

Krav til tilgang og plassering

RENbladet beskriver krav til tilgang og plassering av måler i lavspenningsnettet.

4004

Krav til kvalitetskontroll for direktemåling i lavspenningsinstallasjoner

Skjema for bruk ved kvalitetskontroll av direktemålte anlegg.

4005

Krav til kvalitetskontroll for transformatorkoblet måling i lavspenningsinstallasjoner

Skjema for bruk ved kvalitetskontroll av anlegg med transformatorkoblet måling.

4100

Tilknytning av lavspenningsanlegg

RENbladet beskriver hvilke krav som gjelder til utførelse ved kundetilknytning i lavspenningsnettet. Retningslinjene tar for seg både el- og ekomtilknytning for de fleste typer grensesnitt i NEK399:2018. Konkrete løsninger for tilknytningsmetode A, B og C er både beskrevet, forklart og illustrert i detalj.

341

Juridiske forhold mellom nettselskap og innmatingskunde

Vedlegg til RENblad 340 - Tilknytnings- og nettleieavtale for solcelleanlegg hos kunde. Vedlegget beskriver juridiske forhold mellom nettselskap og innmatingskunde.

342

Tekniske funksjonskrav

Vedlegg til RENblad 340 - Tilknytnings- og nettleieavtale for solcelleanlegg hos kunde. Vedlegget beskriver tekniske funksjonskrav ved etablering av solcelleanlegg bak kundens målepunkt.

Kommende kurs og arrangement

Kontaktperson fagområde

Portrett av Knut G. Eliassen

Knut G. Eliassen

Prosjektleder

E-post:

Mobil: 908 37 812