Elmåling

Elmåleren måler utveksling av elektrisk energi for avregning mot energileverandør og nettselskap. Etter innføringen av AMS-måleren, blir elmåleren også en nøkkelkomponent for optimalisering av nettdrift og innføring av smarte funksjoner i nettet. NVE pålegger nettselskap gjennom forskrift å utføre måling og avregning av elektrisk energi. Nettselskapet er ansvarlig for målerverdiene fra -punktene i eget nett. Det skal måles der det er eierskille, krav om beregning av avgifter eller det der er hensiktsmessig i forhold til kontrollmåling. Vi tilbyr både administrative og praktiske retningslinjer for måling og målepunkt i både lav- og høyspenningsnettet.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Kontaktperson fagområde

Portrett av Knut G. Eliassen

Knut G. Eliassen

Prosjektleder

E-post:

Mobil: 908 37 812