Drifts- og anleggsmerking

Hensikten med drifts- og anleggsmerking er å ivareta person- og anleggssikkerhet. I tillegg legger merkingen til rette for rasjonell drift og operasjon av nettet. Anleggsmerking omfatter skilt og merking som berører personsikkerhet og materiellsikkerhet. Driftsmerking berører skilt og merking som er nødvendig for å oppnå sikker drift og operasjon av elektriske anlegg.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt