Distribuert produksjon og plusskunder

Distribuert produksjon er lokal produksjon i distribusjonsnettet. Typisk for distribuert produksjon (Distributed Generation, DG) er at kraftverkene har små ytelser sammenlignet med ordinære kraftverk. I dag kommer mer enn 90 % av distribuert produksjon i Norge fra småskala vannkraft. Men det blir mer og mer vanlig at kunden også produserer kraft selv, for eksempel med solcellepanel på taket. Kunder som leverer energi tilbake til nettet kalles plusskunder.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Relevante RENblader

3000

Kraftproduksjon - Tilknytning av distribuert produksjon

RENbladet gjennomgår rammevilkår og ansvarsforhold som ligger til grunn for tilknytning av distribuert produksjon (DG) i nettet. Lover og regelverk som regulerer nettselskapenes ansvar og plikter er sentrale i RENbladet.

3002

Kraftproduksjon - Veileder for tilknytningsprosessen

RENbladet gir oversikt og veiledning til en strukturert prosess ved tilknytning av utstyr som ligger på kundens side av tilknytningspunktet (DG-enheter).

3006

Kraftproduksjon - Råd om nettanalyse

Beskrivelse av hvilke analyser nettselskapet bør utføre i prosessen med å tilknytte en ny DG-enhet.

3009

Kraftproduksjon - Spenningsregulering i nett med distribuert produksjon

RENbladet gir anbefalinger til innstilling av spenningsregulator i småkraftverk og trinnkobler i kraft- og fordelingstransformator.

3040

Praktisk håndtering av plusskunder

RENbladet gir praktisk veiledning for tilknytning av kunder som leverer energi tilbake til nettet. Veiledningen har hovedfokus på planleggingsfasen før tilknytning.

300

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet

Utfyllbar rammeavtale for tilknytning og nettleie for innmatingskunder i distribusjonsnettet 0,23 - 36 kV. Avtalen har egne vedlegg for definisjoner, tilknytnings- og nettleievilkår, tekniske funksjonkrav, tilpasninger, dokumentasjon og site acceptance test.

320

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder 36 - 420 kV

Utfyllbar rammeavtale for tilknytning og nettleie for innmatingskunder i 36 - 420 kV. Avtalen har egne vedlegg for definisjoner, tilknytnings- og nettleievilkår, tekniske funksjonkrav, individuelle avtaler, dokumentasjon og site acceptance test, koblingsavtale og driftsavtaler.

340

Tilknytnings- og nettleieavtale for solcelleanlegg hos kunde

Utfyllbar rammeavtale for tilknytning og nettleie for innmatingskunder i lavspenningsnettet. Avtalen har egne vedlegg fra tilknytnings- og nettleievilkår og tekniske krav til solcelleanlegget.

Kontaktperson fagområde

Portrett av André Indrearne

André Indrearne

Avdelingsleder Tilknytning, måling og nett

E-post:

Mobil: 909 38 792