Temadager Veilys

Vi slår oss sammen med noen av de mest sentrale aktørene i bransjen for å gi deg faglig påfyll.

Om temadagene

Gjennom en rekke spennende foredrag oppdaterer vi din kunnskap om prosjektering, bygging, utførelse, drift og vedlikehold av utendørsbelysning. Dette er årets største møtested for de som arbeider innen veilysområdet. På temadagene fokuserer vi både på tekniske løsninger og andre aktuelle områder som smartbelysning og solcelleteknologi.

I tillegg vil du møte leverandørene Vik Ørsta, Dokflyt, Multilux, Datek Light Control, Geomatikk og Pretec med en miniutstilling.

Hvem passer temadagene for?

Temadagene passer for deg som arbeider med drift og planlegging av veilys hos nettselskaper eller kommuner. Det passer også for entreprenører og installatører som arbeider med veilysanlegg. Temadagene er også relevant for deg som er leverandør eller konsulent, så ikke nøl med å melde deg på.

Overnatting

Temadagene arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo.

Overnatting bestilles og betales av deltakeren selv ved å benytte denne bestillingslenken. For å oppnå avtalepris på kr 2 295,- pr natt må bestillingen være gjort innen 19. april.

Program

09:00

Registrering

10:00

Åpning og velkommen

Zvonko Tufekcic, REN

10:10

Kompetanse for å eie, bygge og drifte veilysanlegg

Vi går inn på bestillerkompetansen, registreringsplikten, krav til faglig ansvarlig og krav til utførelse.

Kai Solum, REN

10:40

Plassering av master langs veg - krav i sikkerhetssonen

Fredrik Nyberg, Statens vegvesen

11:10

REN sine planer for veilys - Veilyspakke

Hans Brandtun, REN

11:40

Pause

12:00

Design og utforming av veilysanlegg

Hans Brandtun, REN

12:30

Miljøkrav i offentlige anskaffelser - hvordan følge regelverket

Øyvind Slethei, REN

13:00

Lunsj

14:00

Nasjonalt register over luftfartshindre – status og siste nytt

Geir Myhr Øien, Kartverket

14:30

Generere fil til NRL med hjelp av Netlin 4 LV

Zvonko Tufekcic, REN

14:50

Pause

15:20

Kvalitet i veilysanlegg

Johnny Steinbakk, Bodø Kommune

15:50

Tilbakeblikk på veilysutviklingen i Norge

Petter Kristiansen, Veilyskompetanse

16:15

Krav og kommunale erfaringer av kartlegging av veilys

Bjørn Steinar Holt, Geomatikk

16:45

Oppsummering og slutt for dagen

Zvonko Tufekcic, REN

18:15

Aperitiff hos utstillerne

19:00

Felles middag

          

Det kan komme endringer i programmet

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres pr dags dato som et fysisk arrangement.

Avbestillingsregler

Frist for gebyrfri avbestilling er 30 dager før start. Ved 30-7 dager før arrangementets begynnelse refunderes 50 %. Ved mindre enn 7 dager før arrangementets start gis det ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Hoteller har egne regler for avbestilling. REN har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor REN sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.