Temadager Nettstasjon

Tar vi hensyn til all relevant kunnskap og forventninger når vi skal prosjektere nettstasjoner og distribusjonsnettet riktig?

Om temadagene

Norske nettselskap står overfor store utfordringer i årene som kommer. Samfunnsutviklingen fører til økt forbruk og press på forsyningsnettet. Videre er det et stort reinvesteringsbehov grunnet aldrende nett. Det er derfor svært viktig og økonomisk fornuftig å utnytte eksisterende nettet optimalt og å prosjektere nye nett som sikrer god kvalitet til sluttkundene.

På Temadager Nettstasjon får du høre om hvilke erfaringer andre, som har samme utfordringer som deg, har gjort og hvilke løsninger de har valgt for å håndtere disse. Prosjektering vil være temadagenes hovedtema.

Temadagene er delt i seks hovedtemaer.

Dag 1 blir viet prosjektering av nettstasjon, nyheter innen kompaktanlegg sett i lys av EU’s nye direktiv om bruk av Fluor. Deretter noen aspekter rundt konstruksjon av nettstasjoner og prosjektering av transformator.

På dag 2 får vi høre flere innlegg under vignetten «nettstasjonen som en del av nettet - muligheter og utfordringer. Til slutt blir det sett på forvaltning av nettstasjoner hvor adgangskontroll, vedlikehold og ombygging til 400 TN er tema.

Hvem passer temadagene for?

Temadagene passer for deg som arbeider innen prosjektering og forvaltning av distribusjonsnettet. Dette er en nyttig møteplass der du får treffe andre som jobber innen samme fagområde.

Overnatting

Temadagene arrangeres på Quality Hotel Prinsen i Trondheim. For å oppnå rabattpris på kr 1.595,- per natt, per enkeltrom må overnattingen bestilles innen 8. januar 2023.

Overnatting bestilles ved å sende e-post til lena.arnesen@choice.no, husk å oppgi kode 29938613 REN AS Temadager Nettstasjon. Overnattingen betales av deltakerne selv.

Program

          

Det kan forekomme endringer i programmet

09:00

Registrering åpner

10:00

Introduksjon - Velkommen

Bjørn Inge Oftedal, REN

10:10

Prosjektering av nettstasjon - Introduksjon

Bjørn Inge Oftedal, REN

10:30

Plassering av nettstasjon ved stor kunde og ulike løsninger

Wiktor Sørgård, Tensio TN

11:00

Eierforhold av bygg og avtaler om grunnavståelse/rom i bygg

Jane Kristin Norhagen og Katharina Minsaas, Tensio TS

11:30

Lunsj

12:30

Kompaktanlegg i henhold til EU sitt foreslåtte F-direktiv - Introduksjon

Bjørn Inge Oftedal, REN

12:40

Anlegg fra ABB

Martin Kristoffersen, ABB

12:55

Anlegg fra Eaton

Ben Tore Ulleland, Eaton

13:10

Anlegg fra Schneider

Yngvar Andersson, Schneider

13:25

Anlegg fra Siemens

Guttorm Midlang, Siemens

13:40

Pause

13:55

Konstruksjon av nettstasjon - Introduksjon

Marius Engebrethsen, REN

14:05

Konstruksjon av nettstasjon - Ventilasjon

Bjørn Inge Oftedal, REN

14:25

Konstruksjon av nettstasjon - Trykkavlastning

Lars Rogstadkjernet, Gexcon

14:45

Konstruksjon av nettstasjon - Fundamenter og fundamentering

Jørn Berntzen, Elvia

15:05

Konstruksjon av nettstasjon - Oljeoppsamling, mengder - når trengs slukkefilter?

Stein Henrik Nielsen, DSB

15:25

Pause

15:40

Prosjektering av transformator - Introduksjon

John Ola Buøy, Tensio TS

16:00

Vern av transformator inkl skinnepakke med nytt verktøy – Ledning

André Indrearne og Bjørn Inge Oftedal, REN

16:30

Ulike typer transformatorer i salg

Når er det smart å bruke dem?

Kyrre Søholt, Møre Trafo

16:50

Tilkoblinger - generelt og spesielt for nettstasjoner

Bjørn Inge Oftedal, REN

17:10

Avslutning

Bjørn Inge Oftedal, REN

17:15

Slutt på dag 1

19:00

Middag

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et fysisk arrangement på Quality Hotel Prinsen i Trondheim.