Hovedinnhold

Temadager Nettstasjon

Tar vi hensyn til all relevant kunnskap og forventninger når vi skal prosjektere nettstasjoner og distribusjonsnettet riktig?

Om temadagene

Norske nettselskap står overfor store utfordringer i årene som kommer. Samfunnsutviklingen fører til økt forbruk og press på forsyningsnettet. Videre er det et stort reinvesteringsbehov grunnet aldrende nett. Det er derfor svært viktig og økonomisk fornuftig å utnytte eksisterende nettet optimalt og å prosjektere nye nett som sikrer god kvalitet til sluttkundene.

På Temadager Nettstasjon får du høre om hvilke erfaringer andre, som har samme utfordringer som deg, har gjort og hvilke løsninger de har valgt for å håndtere disse. Prosjektering vil være temadagenes hovedtema.

Temadagene er delt i seks hovedtemaer.

Dag 1 blir viet prosjektering av nettstasjon, nyheter innen kompaktanlegg sett i lys av EU’s nye direktiv om bruk av Fluor. Deretter noen aspekter rundt konstruksjon av nettstasjoner og prosjektering av transformator.

På dag 2 får vi høre flere innlegg under vignetten «nettstasjonen som en del av nettet - muligheter og utfordringer. Til slutt blir det sett på forvaltning av nettstasjoner hvor adgangskontroll, vedlikehold og ombygging til 400 TN er tema.

Hvem passer temadagene for?

Temadagene passer for deg som arbeider innen prosjektering og forvaltning av distribusjonsnettet. Dette er en nyttig møteplass der du får treffe andre som jobber innen samme fagområde.

Overnatting

Temadagene arrangeres på Thon Hotel Prinsen i Trondheim. For å oppnå rabattpris på kr 1.595,- per natt, per enkeltrom må overnattingen bestilles innen 14. desember 2022.

Overnatting bestilles ved å sende e-post til Prinsen.booking@olavthon.no, husk å oppgi kode 29938613 REN AS Temadager Nettstasjon. Overnattingen betales av deltakerne selv.

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et fysisk arrangement på Thon Hotel Prinsen i Trondheim.