Temadager Luftnett

Benytt anledningen til å bli oppdatert på tekniske bestemmelser og nye muligheter, og å høre erfaringene fra bransjen.

Om temadagene

27. oktober 2023 blir det totalforbud mot salg av nye kreosotimpregnerte trestolper i Norge. Finnes det gode alternativer, og er bransjen klar til å ta disse i bruk?

Under hovedtemaet «Fremtidens stolper» vil dette spørsmålet bli belyst, sammen med tanker om hvordan luftnett kan bygges og vedlikeholdes på en bærekraftig måte. Vi får her blant annet innlegg fra nettselskap som har erfaringer med bruk av ulike alternativer stolpetyper og hvilke vurderinger de har gjort i forbindelse med dette. I tillegg informerer REN om pågående arbeid innenfor miljø og bærekraft.

Som vanlig blir det innlegg fra relevante myndigheter som informerer om krav og regelverk som gjelder for luftnett under temaet «Myndigheter og rammebetingelser».

Hele dag 2 er viet til temaet «Metoder og verktøy». Her vil du få høre om nyheter innen standardiseringen, ny teknologi for råtekontroll, oppdaterte RENblader og mye mer.

Du får også se splitter nye Netlin 4 LV som bruker avanserte metoder til å mekanisk dimensjonere lavspennings luftlinjer på en enkel og brukervennlig måte.

Hvem passer temadagene for?

Arrangementet er åpent for alle, og er særlig relevant for teknisk personell som arbeider med prosjektering, montasje, drift og vedlikehold av luftnettet.

Overnatting

Temadagene arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo. For å oppnå rabattpris på kr 1.845,- per natt må overnattingen bestilles innen 3. april 2023.

Overnatting bestilles og betales av deltakeren selv ved å klikke her. Velg da ønsket reservasjon.

Program

09:00

Registrering

09:30

Velkommen - praktiske opplysninger

Kai Solum, REN

          

Tema: Myndigheter og rammebetingelser

09:45

DSB informerer om el-tilsynslovens krav til luftledningsanlegg

Øystein Almelid og Frode Kyllingstad, DSB

10:10

Pause

10:35

NVE sitt syn på luftnett

Kristian Reiten Frafjord, NVE

11:00

Nettselskapets ansvar for skogens langs luftlinjer

Konsekvenser av høyesteretts dom i erstatningssøksmål mot nettselskap.

Torstein Eivindstad, SVW

11:30

Lunsj

12:30

Hvordan Nkom ser på luftnett

Svein Roar Jonsmyr, Nkom

12:55

Utførelse og verifikasjon av jordingsanlegg i luftledningsanlegg

Hans Brandtun, REN

13:20

Nye krav til registrering av luftfartshindre

Geir Myhr Øien, Kartverket

13:45

Pause

          

Tema: Fremtidens stolper

14:10

Elvia – fra kreosot til dagens valg av stolper

Kjell Ødegård, Elvia

14:35

Erfaringer med komposittstolper

Lenard Nilsen, Tensio TN

15:00

Pause

15:25

REN prosjekt Fremtidens stolper

Hvordan bidrar REN til å løse klimautfordringen.

Øyvind Slethei, REN

15:50

Hva vet vi om klimaavtrykk fra ulike stolpetyper?

Erfaringer fra NORSUS kartlegging.

Andreas Brekke, NORSUS

16:15

Tekniske avklaringer REN-DSB for luftledningsanlegg

Kai Solum, REN

16:30

Oppsummering og avslutning

Kai Solum, REN

16:35

Slutt på dag 1

19:00

Middag

Praktisk gjennomføring

Temadagene arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo som et fysisk arrangement.