Temadager Byggherreforskriften

Ønsker du en dypere forståelse av Byggherreforskriften og dens betydning for dine prosjekter? Våre temadager tilbyr en praktisk tilnærming til å forstå og anvende denne viktige forskriften.

Vi går gjennom nøkkelaspektene ved forskriften og viser hvordan du kan bruke den effektivt i ditt daglige arbeid for å sikre at prosjektene dine overholder loven og fremmer et sikkert arbeidsmiljø.

Ved å kombinere teoretisk kunnskap med eksempler fra virkeligheten, sikter vi mot å gi deg de nødvendige verktøyene for å møte forskriftens krav på en praktisk måte. Det vil også være rom for å stille spørsmål og diskutere med både forelesere og andre deltakere, noe som gir en verdifull mulighet til å utveksle erfaringer og løsninger.

Hvem passer det for?

Programmet vil bli utarbeidet for alle som jobber med prosjekter der Byggherreforskriften er relevant, uavhengig av tidligere erfaring. Ved å delta, vil du få kunnskap om forskriften på en måte som er både praktisk og i tråd med lovens intensjoner.

Overnatting

Temadagene arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo.

Overnatting bestilles og betales av deltakeren selv, enten via hotellets hjemmeside eller ved å ringe tlf. 24103000. For å oppnå avtalepris på kr 2.095,- pr natt må bestillingen være gjort innen 3. november ved å klikke her.

Program

09:00

Registrering

09:30

Åpning og velkommen

13:00

Lunsj

17:00

Slutt for dagen

19:00

Felles middag

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres pr dags dato som et fysisk arrangement.

Avbestillingsregler

Frist for gebyrfri avbestilling er 30 dager før start. Ved 30-7 dager før arrangementets begynnelse refunderes 50 %. Ved mindre enn 7 dager før arrangementets start gis det ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Hoteller har egne regler for avbestilling. REN har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor REN sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.