Hovedinnhold

Teknisk Konferanse 2022

Formålet med konferansen er å sette fokus på aktuelle, tekniske utfordringer for bransjen. Disse vil bli belyst av myndigheter, aktuelle standarder, REN og andre viktige aktører. Konferansen fokuserer også på de mest vesentlige REN-prosjekter som pågår eller nylig er fullført.

Om konferansen

Teknisk Konferanse har hvert år fire-fem hovedteamer. Hvert tema inneholder faglige innlegg fra ulike deler av bransjen, og noen av dem avsluttes med diskusjon hvor også konferansedeltakere kan delta med sine spørsmål.

Årets hovedtemaer er:

 • Nett i tide - med fokus på Strømnettutvalgets anbefalinger av tiltak som kan bidra til raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet
 • Kapasitetsutnyttelse og driftssikkerhet ved bruk av ny teknologi
 • Aktuelle tekniske utfordringer
 • Driftsmessig forsvarlig-vurderinger
 • Nyheter innen bransjerelevante standarder og forskrifter, og tekniske avklaringer mellom DSB og REN
 • Nettprosjekter - med fokus på piloter, nye løsninger og pågående forsknings- og innovasjonsaktivetet

Hvem passer konferansen for?

Teknisk Konferanse passer for deg som arbeider med tekniske forhold i nettvirksomheten. Om du til daglig har fokus på planlegging, prosjektering, drift eller vedlikehold er ikke avgjørende for om du hører hjemme her. Vi berører temaer relevant for alt dette. Konferansen favner bredt både i innhold og målgruppe, så ikke nøl med å melde deg på.

Standplass

Konferansen har en tilhørende utstilling hvor leverandører presenterer materiell og utstyr fra egne standplasser. Bestilling av standplass gjøres her.

Overnatting

Bestilling av overnatting på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport gjøres i samme skjema som bestilling av deltakerplass.

Disse utstillerne møter du på Teknisk Konferanse

 • Brødrene Berntsen
 • CSD
 • Dokflyt
 • EB-Elektro
 • Eidsiva Energi
 • Elaris Elektrotavler
 • Elteco
 • EL-Tjeneste
 • Ensto
 • Hitachi Energy
 • Hyndla
 • ILOQ Norge
 • Jerol
 • Lena Metall
 • Linjemontage
 • Linjeservice
 • LMHV
 • Melbye
 • Møre Trafo
 • Nexans
 • Next Kinetics
 • Norpec
 • Nortelco
 • OPI
 • PcP Norge
 • Pipelife
 • Prysmian Group Norge
 • REN
 • Roxtec
 • Scanelec

Program

08:30

Åpning av utstilling og registrering

09:30

Velkommen til årets konferanse

Stig Fretheim, REN

          

Tema: Nett i tide

09:45

Strømnettutvalget NOU: Nett i tide

Presentasjon av utredningens hovedinnhold og anbefalinger.

Tore Morten Wetterhus, Glitre Energi Nett

10:10

Hvilke anbefalinger blir videreført av NVE?

Tanja Midtsian, NVE

10:30

Hvordan påvirker utvalgets anbefalinger nettselskapene?

...og hva gjør bransjen for å møte utvalgets anbefalinger?

Anne Sagstuen Nysæther, Elvia

10:50

Pause

11:00

Hvordan kan REN etablere bransjenorm og standardisere tilknytningsprosessen?

André Indrearne, REN

11:20

Kraftforsyningens betydning for næringsutvikling

Terje Dahlen, Ringerike Næringsforening

11:40

Paneldebatt

12:05

Lunsj hos utstillerne

          

Tema: Kapasitetsutnyttelse og driftssikkerhet ved bruk av ny teknologi

13:00

Dynamisk linjerating ved hjelp av sensorer og værdata

Vemund Losnedal og Øyvind Aarø, Heimdall Power

13:20

Overvåkning av nettstasjoner

Haldor-Inge Samuelsen, Arva

          

Tema: Aktuelle tekniske utfordringer

13:40

Dimensjoneringsgrenser for nytt og eksisterende nett

Tommy Rognstad, Elvia

14:00

Driftsutfordringer ved parallell kjøring med lokale strømkilder

André Indrearne, REN

14:20

Pause

14:40

Dokumentering og risikovurdering av prosjekteringsprosessen ved hjelp av sjekklister

Hans Brandtun, REN

15:00

Kan kravene i byggherreforskriften håndteres i én og samme programvare?

Erik Melvær, REN

15:15

Tilkoblingers betydning for driftssikkerhet og levetid

Øyvind Slethei, Kåre Espeland og Bjørn Haukanes, REN

15:35

Plenumsprogram slutt for dagen

16:00

Miniseminar og besøk av utstilling

Utstillere holder parallelle miniseminar og aktuelle tema, produkter og tjenster. Samtidig er utstillingen åpen for besøk.

17:00

Slutt første konferansedag

19:00

Aperitiff

19:30

Konferansemiddag og underholdning

Foredragsholdere

Tore Morten Wetterhus

Administrerende direktør i Glitre Energi Nett og medlem av Strømnettutvalget

Strømnettutvalget NOU: Nett i tide

Presentasjon av utredningens hovedinnhold og anbefalinger

Tanja Midtsian

Seniorrådigver i Energi- og konsesjonsavdelingen - Seksjon for nettkonsesjon, NVE

Hvilke anbefalinger blir videreført av NVE?

Anne Sagstuen Nysæther

Direktør Nettstrategi i Elvia og styreleder i REN

Hvordan påvirker utvalgets anbefalinger nettselskapene? ...og hva gjør bransjen for å møte utvalgets anbefalinger?

André Indrearne

Avdelingsleder, REN

Hvordan kan REN etablere bransjenorm og standardisere tilknytningsprosessen?

Driftsutfordringer ved parallell kjøring med lokale strømkilder

Terje Dahlen

Daglig leder i Ringerike Næringsforening

Kraftforsyningens betydning for næringsutvikling

Vemund Losnedal

Prosjektingeniør i Heimdall Power

Dynamisk linjerating ved hjelp av sensorer og værdata

Øyvind Aarø

Product Owner Hardware i Heimdall Power

Dynamisk linjerating ved hjelp av sensorer og værdata

Haldor-Inge Samuelsen

Prosjektleder i Arva

Overvåkning av nettstasjoner

Tommy Rognstad

Fagansvarlig anleggsbidrag i Elvia

Dimensjoneringsgrenser for nytt og eksisterende nett

Hans Brandtun

Teknisk sjef i REN

Dokumentering og risikovurdering av prosjekteringsprosessen ved hjelp av sjekklister

NEK 350: Ombygging av forsyningsnett fra 230 til 400V

Erik Melvær

Produkt- og forretningsutvikler, REN

Kan kravene i byggherreforskriften håndteres i én og samme programvare?

Øyvind Slethei

Prosjektleder i REN

Tilkoblingers betydning for driftssikkerhet og levetid

Kåre Espeland

Avdelingsleder i REN

Tilkoblingers betydning for driftssikkerhet og levetid

Bjørn Haukanes

Prosjektleder i REN

Tilkoblingers betydning for driftssikkerhet og levetid

Aleksander Klungland

Kraftsystemutvikler i Lnett

DF-analyse - en forenklet risikovurdering

Katrine Utvik

Nettplanlegger i Elvia

Når er nettet fullt?

Morten Gøytil

Avdelingsleder Vedlikehold i Lede

Hva tåler egentlig komponentene?

Johan G. Hernes

Teknisk sjef og driftsleder i Tensio TN

Bør man åpne for bruk av systemansvarligs virkemidler også i normal drift?

Frode Kyllingstad

Sjefingeniør i DSB

Tekniske avklaringer mellom DSB og REN

Kai Solum

Avdelingsleder i REN

Tekniske avklaringer mellom DSB og REN

Espen Masvik

Prosjektleder i REN

Nye NEK 399, 400 og 440 - Hva betyr endringene for bransjen?

Ny kostnadskatalog for regionalnett

Lars Jakob Paulsen

Fagsjef elektriske forsyningsanlegg i Norsk Elektroteknisk Komité

Nye NEK 499: Standarder for tilknytning for alle spenningsnivå

Jon-Steinar Sjøvik Hanstad

Direktør teknisk seksjon i Nelfo

Håndtering av kravene for ladeklare bygg

Jon Arnesen

Overingeniør i Tensio TN

Batteripakker som alternativ til reinvestering i strømnettet

Kenneth Andersen

Senior forretningsutvikler i Skagerak Energi

Mobil energi til utslippsfrie byggeplasser

Bjørn Inge Oftedal

Prosjektleder i REN

Støy og spenningskvalitet: Foreløpige resultater fra FoU-prosjekter

Hans Petter Wilhelmsen

Prosjektleder IT / Systemutvikler i REN

RENblad i nettleseren

Fredrik Lindseth

Prosjektleder IT / Systemutvikler i REN

RENblad i nettleseren

Hotell

Teknisk Konferanse arrangeres på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Bestilling av overnatting gjøres i samme skjema som bestilling av deltakerplass.

Praktisk gjennomføring

Konferansen gjennomføres som et rent fysisk arrangement.