Elmåledagene 2023

REN og Fornybar Norge har gleden av å invitere til Elmåledagene 2023.

Les mer om program, tematikk og praktisk informasjon på Fornybar Norge sine nettsider.

Elmåledagene er for deg som jobber i et nettselskap, er beslutningstaker på innkjøp og forvaltning av målerparken, måler- og tjenesteleverandører; deg som jobber med målere, måleverdihåndtering, AMS, kontroll av målere, kvalitetssikring, bruk og analyse av måleverdier.