Høring II - november 2016

Høring II - november 2016

Det er lagt ut en revidering av RENblad 6010 på høring, med nye kapitler og flere og nye tegninger m.m.

Les mer

Metodedager 2017 er i rute

Metodedager 2017 er i rute

Metodedagene 2017 er i rute - nesten alle utstillerplassene er booket, konferansier er valgt og hoteller er reservert for arrangementet.

Les mer

REN-Nytt nr. 5 2016

REN-Nytt nr. 5 2016

REN-Nytt nr. 5 er publisert, med blant annet informasjon om beredskapsordning for sjøkabelanlegg, arbeid under spenning, nytt RENblad om prosedyre for ekom-arbeid i lavspentsone m.m.

Les mer

Temasider Rettigheter på www.ren.no

Temasider Rettigheter på www.ren.no

REN lanserer "Temasider Rettigheter" her på www.ren.no. Sidene inkluderer oversikt over lover og forskrifter (gjeldende samt opphevede), sider om arealplanlegging, rettighetserverv og relevant rettspraksis mv.

Les mer

REN-Nytt nr. 4 2016

REN-Nytt nr. 4 2016

REN-Nytt nr. 4 er publisert, med blant annet informasjon om RENs nye rettigheter-temasider på www.ren.no, mye nytt fra oppdaterte og nye RENblader om nettstasjoner, ny-ansettelse i REN m.m.

Les mer

Høring September 2016

Høring September 2016

RENblad 8310 er på høring i september, og det handler om erstatningsprinsipper. Dette er et RENblad som arbeidsgruppen innen rettigheter har utarbeidet.

Les mer

Ny versjon av netLIN: 3.24

Ny versjon av netLIN: 3.24

Det er lagt ut ny versjon av netLIN pr. 30. juni 2016, med ny stor avstandskontroll-funksjon og feilfikser/forbedringer. Brukere oppfordres til å oppdatere.

Les mer

Høring II - juni 2016

Høring II - juni 2016

RENblad 7683 som er på høring gir en innføring i hvilke krav som stilles til områdesikring av et stasjonsanlegg

Les mer

REN-Nytt nr. 3 2016

REN-Nytt nr. 3 2016

REN-Nytt nr. 3 er publisert, med blant annet informasjon om CreoSub-prosjektet, Invitasjon til NM i energimontørlærlinger m.m.

Les mer

REN inviterer til spørreundersøkelse

REN inviterer til spørreundersøkelse

REN i samarbeid med SINTEF inviterer ingeniører, prosjektledere eller fagansvarlige til spørreundersøkelse om feil på skjermtilkoblinger, som ledd i et forskningsprosjekt

Les mer


....for eldre nyheter, gå til en større nyhetsoversikt