Temadager luftnett - 2017

Her er presentasjonsfiler fra Temadager luftnett, som ble arrangert 19. - 20. april 2017

Les mer
Temadager Overspenningsvern og jording - 2017

Her er presentasjonsfiler fra Temadager Overspenningsvern og jording, som ble arrangert i Bergen 7. - 8. mars 2017

Les mer
REN-Nytt nr. 1 2017

REN-Nytt nr. 1 er publisert med saker om korrosjonsproblematikk, Skagerak Netts rekorddelegasjon til Metodedagene, status-oppdatering fra FoU-prosjekter og beredskap for GIS-anlegg.

Les mer
HØRING JANUAR 2017

Høringen i januar inneholder bl.a. tre helt nye RENblader innen AUS og ett nytt om løsninger for plassering av skap for overvåking av komponenter og/eller lagring av AMS-data

Les mer
Nye faktura-adresser for REN AS pr. 1. januar 2017

Vi har fått nye fakturaadresser og er registrert i ELMA fra 1.januar 2017. Alle som sender faktura til REN AS må oppdatere faktura-adresser/faktura-metoder.

Les mer
REN-Nytt nr. 6 2016

REN-Nytt nr. 6 er publisert, med blant annet informasjon om nye RENblader, oppdatering av Planbok, RENs satsingsområder for 2017 m.m. Delta også i RENs julenøtter.

Les mer
Høring II - november 2016

Det er lagt ut en revidering av RENblad 6010 på høring, med nye kapitler og flere og nye tegninger m.m.

Les mer
Metodedager 2017 er i rute

Metodedagene 2017 er i rute - nesten alle utstillerplassene er booket, konferansier er valgt og hoteller er reservert for arrangementet.

Les mer
REN-Nytt nr. 5 2016

REN-Nytt nr. 5 er publisert, med blant annet informasjon om beredskapsordning for sjøkabelanlegg, arbeid under spenning, nytt RENblad om prosedyre for ekom-arbeid i lavspentsone m.m.

Les mer
Temasider Rettigheter på www.ren.no

REN lanserer "Temasider Rettigheter" her på www.ren.no. Sidene inkluderer oversikt over lover og forskrifter (gjeldende samt opphevede), sider om arealplanlegging, rettighetserverv og relevant rettspraksis mv.

Les mer
REN-Nytt nr. 4 2016

REN-Nytt nr. 4 er publisert, med blant annet informasjon om RENs nye rettigheter-temasider på www.ren.no, mye nytt fra oppdaterte og nye RENblader om nettstasjoner, ny-ansettelse i REN m.m.

Les mer
Høring September 2016

RENblad 8310 er på høring i september, og det handler om erstatningsprinsipper. Dette er et RENblad som arbeidsgruppen innen rettigheter har utarbeidet.

Les mer

....for eldre nyheter, gå til en større nyhetsoversikt