VÅRE arrangementer

Arrangement
Sted
Periode
Ledige
Påmelding
Kurs: Måling og dokumentasjon av jording
(Fullt)
Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen27.08.19 - 28.08.190Meld på venteliste
Kurs: Elmåling og stikkprøveordningen
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen03.09.19 - 04.09.196 Meld på
Kurs: Prosjektering av nettstasjon og kabel
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen10.09.19 - 11.09.19>8 Meld på
Driftslederforum
Thon Hotel Opera, Oslo24.09.19 - 25.09.19>8 Meld på
Workshop REN Beredskap
Park Inn by Radisson Oslo Airport,Gardermoen Hotel29.10.19>8 Meld på
REN Teknisk Konferanse 2019
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen30.10.19 - 31.10.19>8 Meld på
Kurs: Saksbehandling av inntak
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen05.11.19 - 06.11.19>8 Meld på
Temadager Elektrifisering
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen26.11.19 - 27.11.19>8 Meld på
Temadager Stasjonsanlegg
Thon Hotel Arena, Lillestrøm10.12.19 - 11.12.19>8 Meld på
false null [0, 1, 2, 3, 4]
Arrangementet finnes ikke eller er ikke lenger tilgjengelig!

Klikk på arrangementstittelen over for å se utfyllende informasjon om det og evt. program og "Meld på" for påmelding.  Dersom det vises "Meld på venteliste" betyr det at arrangementet i utgangspunktet er fullt, og hvor man blir plassert i venteliste for kurset ved evt. påmelding. Personer på venteliste blir lagt inn som påmeldt og får evt. bekreftelse på det dersom arrangementet får utvidet kapasitet, eller ledig plass ved evt. avmeldinger.

Våre arrangementer og kurs legges også ut på facebook-siden vår:  https://www.facebook.com/pg/rensiden/events/

Nyhetsbrev om kurs på e-post
Har du lyst til å få nyhetsbrev om RENs kurs på e-post?  Gå enten på din profil og velg "Kursinformasjon" under nyhetsbrev (rediger din profil, og sett hake ved "Kursinformasjon").  Hvis du ikke har REN-bruker, kan du melde deg på nyhetsbrev her: Nyhetsbrev uten REN-bruker

RENs kommende kurs og arrangementer

Her er en oversikt over RENs kommende kurs og arrangementer, og siste nytt i den forbindelse.

De siste arrangements-oppdateringer:

Har du spørsmål til våre kommende arrangementer?  Send e-post til arrangement@ren.no

Kommende kurs og arrangementer fra REN høsten 2019:

27. - 28. august på Gardermoen: Kurs i måling og dokumentasjon av jording

Formålet med kurset er å lære hvordan man kan dokumentere jordingsanlegg ved visuell kontroll og ved måling. Kurset vil ta for seg hvordan man kan avdekke de farlige feilene i jordingsanleggene, og hvordan man kan rette disse på en effektiv måte. Kurset går over to dager og inneholder en teoretisk del og en praktisk del. Deltagerne kan ta med eget måleutstyr for testing/diskusjon.

Obs: Kurset er fullt, påmelding skjer til venteliste.

Mer informasjon og program


3. - 4. september i Bergen: Kurs i elmåling og stikkprøveordningen

Formålet med kurset er å gi deltagerne økt kompetanse om elmåling generelt, og ikke minst om hvordan den stikkprøvebaserte kontrollordningen fungerer, og hvordan vi med våre beslutninger, kan påvirke kostnad og resultat av kontrollen. Kurset er rettet mot alle som i sitt arbeid har befatning med elmålere og/eller stikkprøveordningen. Kurset starter helt på "scratch" - selvfølgeligheter for noen, nyttig for andre.

Det er mulig å melde seg på bare en av dagene dersom det er ønskelig.  Få plasser igjen!

Mer informasjon, program og påmelding


10. - 11. september i Bergen: Kurs i prosjektering av nettstasjon og kabel

Formålet med kurset er å gjennomgå anbefalinger, metoder og RENblader relatert til prosjektering av nettstasjon og kabelanlegg. Kurset passer svært godt for de som skal prosjektere eller bestille denne typen anlegg, og foreta beslutninger rundt disse.

Kurset gjennomføres som foredrag om sentrale emner relevant for prosjektering av nettstasjon og kabel, med tilhørende oppgaveløsing. På slutten av kurset vil deltakerne også arbeide med scenario/case innen prosjektering.

Mer informasjon, program og påmelding


24. - 25. september i Oslo: Driftslederforum

Driftslederforum er et årlig REN-arrangement i vår serie av faglige arrangment for kraftbransjen. Formålet med Driftslederforum er å skape et nettverk for driftsledere og andre sentrale personer i sikkerhetsarbeidet hvor man kan utveksle erfaringer og diskutere problemstillinger.  Målgruppen er

  • Driftsledere og stedfortredere hos netteiere, både selskaper med områdekonsesjoner og privateide elektriske anlegg
  • Faglig ansvarlig og stedfortredere i selskaper som forestår arbeid på andres elektriske anlegg  
  • HMS-ansvarlige i nettselskaper og entreprenørselskaper

Mer informasjon, program og påmelding


29. oktober på Gardermoen: Workshop REN Beredskap

Arrangementet fokuserer på samarbeid og samhandling i forhold til beredskap for kraftforsyningen. Formålet er å samle teknisk personell innenfor nettvirksomheten, og prøve å gi en oversikt over hva som rører seg i fagområdet og bransjen, samtidig som vi vil gå i detalj på noen emner

Målgruppen er de som arbeider hos nettselskap og kraftprodusenter med beredskap, drift og planlegging.

Mer informasjon, program og påmelding


30. - 31. oktober på Gardermoen: REN Teknisk Konferanse 2019

Teknisk Konferanse er RENs største årlige arrangement. Formålet med konferansen er å sette fokus på aktuelle, tekniske utfordringer for bransjen. Disse vil bli belyst av myndigheter, normverk, REN og andre viktige aktører. Konferansen fokuserer også på de mest vesentlige REN-prosjekter som pågår eller nylig er fullført.

Teknisk Konferanse er åpen for alle deltakere. Mest relevant er den for personell som arbeider med tekniske forhold innenfor nettvirksomheten, drift og planlegging samt entreprenører og konsulenter.

Mer informasjon, program og påmelding


5. - 6. november i Bergen: Kurs i saksbehandling av inntak

REN inviterer til et helt nytt kurs som omhandler alt du trenger å vite om lavspenningsinntak. Gjennom to dager får vi gjennom det man trenger å vite innen nettsystemer, prosjektering av lavspenningsnettet, NEK400 - 2018 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, NEK399 - 2018 Tilknytningspunkt for elnett og ekomnett, forskriften FEF Forskrift om elektriske forsyningsanlegg, FEL Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. I tillegg anbefalingene fra RENblader, f.eks. 4100 Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Utførelse.

Påmelding og mer informasjon


26. - 27. november i Bergen: Temadager Elektrifisering

Arrangeres for første gang! REN inviterer til temadager for å belyse de tekniske utfordringene ved utbygging av ladeinfrastruktur.  Hvilke krav skal nettselskapene stille i forbindelse med utbygging av ladeinfrastruktur for transportsektoren på land og til vanns? Hvilke tilkoblingsløsninger er optimale for kundene?

Elektrifisering av transportsektoren vil bli en stor utfordring for samtlige nettselskap i Norge. Det vil være preget av store investeringer, sykliske og ulineære laster med stort innslag av overharmoniske strømmer og spenninger. REN ønsker med temadagene å belyse utfordringer, muligheter, metoder og verktøy for å sikre en god kraftforsyning til det elektrifiserte transportsystemet.

Påmelding og mer informasjon


10. - 12. desember i Lillestrøm: Temadager Stasjonsanlegg

REN inviterer til årets viktigste arrangement for de som arbeider med stasjonsanlegg og regionalnett! Formålet med temadagene er å samle teknisk personell som arbeider med regionalnett og stasjonsanlegg. REN vil over to dager gi en oversikt over hva som rører seg i bransjen samt gå i detalj på enkelte tema.

Målgruppen er de som arbeider med tekniske forhold innenfor nettvirksomheten, drift og planlegging samt entreprenører og konsulenter.

Mer informasjon og påmelding