HØRING OKTOBER 2019

Høring for oktober inneholder flere AUS RENblad, ett nytt RENblad for kvalitetskontroll av trestolper samt en Praktisk håndbok for luftnett med link til beregningsark i Excel.

Les mer
RENnytt nr. 3 2019

RENnytt nr. 3 i 2019 er publisert. Fagartikler om elektrifisering av transportsektoren, optilmal beredskap, Metodedager 2019 m.m.

Les mer
Oppdaterte brukerguider og Planbok

Planboka og brukerguidene for FEF og FEK er oppdatert på www.ren.no i august 2019

Les mer
RENs kommende kurs og arrangementer

Her er en oversikt over RENs kommende kurs og arrangementer, og siste nytt i den forbindelse.

Les mer
RENnytt nr. 2 2019

RENnytt nr. 2 i 2019 er publisert. Fagartikler om korrosjon på kabelsko, anbefalinger innen parallelle lavspenningskabler, REN jussnytt m.m.

Les mer
HØRING APRIL 2019

Flere nye RENblad på høring denne måneden. Verd å merke seg at ett av disse kommer i ny drakt: RENblad 8101 er laget på ny RENblad-mal.

Les mer
Presentasjoner fra Temadager Lavspenningsnett og inntak 2019

Her er presentasjonsfilene fra Temadager Lavspenningsnett og inntak, som ble avholdt i Bergen 9. - 10. april 2019

Les mer
Oppdateringer på Planbok

Innhold i Planbok-produktet er oppdatert, med dokumentene "Økonomiske tabeller", "Kostnadskatalog transmisjonsnett" og "Tapskostnader"

Les mer
RENnytt nr. 1 2019

RENnytt nr. 1 i 2019 er publisert, og har fått helt nytt design! Fagartikler om korrosjon på kabelskjerm, anleggsbidrag, stikkprøvekontroll av målere, Metodedagene 2019 m.m.

Les mer
HØRING - MARS 2019

Tre nye RENblad innenfor Tilknytning av kraftproduksjon er lagt ut på høring.

Les mer
REN lanserer brukerguide for FEK

REN har publisert brukerguide for forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK).

Les mer
Presentasjoner fra Temadager Luftnett 2019

Her er presentasjonsfilene fra Temadager Luftnett, som ble avholdt i Oslo 20. - 21. mars

Les mer

....for eldre nyheter, gå til en større nyhetsoversikt