Opplæringsvideoer

REN tegner 3D-modeller av nettsystem og -komponenter for å ha gode og forklarende illustrasjoner i RENblad. 3D-modellene er nå også tatt i bruk til å lage innførings- og opplæringsvideoer innenfor viktige emner i kraftoverføringsnettet. Videoklippene er tilgjengelig for selskaper med abonnement på våre produkter, og kan benyttes fritt i opplæring internt i selskapet.

Følgende opplæringsvideoer er tilgjengelig:

 • Inntak - Metode A i NEK399
 • Inntak - Metode B i NEK399
 • Inntak - Metode C i NEK399
 • Inntak - Spesielle installasjoner
 • Oppbygging av lavspenningsforsyningsnett i Norge
 • Utførelse av jordingssytem i lavspenningsforsyningsnett i Norge
 • Frittstående nettstasjon med innvendig betjening
 • Nettstasjon i bygning til annet formål
 • Fellesføring i lavspenningsluftnett i Norge
 • Fellesføring i høyspenningsluftnett i Norge
 • Oppbygging av en kabelgrøft
 • Driftsmerking av lavspenningsanlegg
 • Driftsmerking av høyspenningsanlegg
 • Identifisering og kutting av kabel
 • Egenskaper og oppbygging av transformatorstasjoner

Du må være innlogget for å se opplæringsvideoene.