RENs Vedlikeholdsstrategi

 

Filosofien bak RENs vedlikeholdsstrategi ligger i et risikobasert vedlikehold basert på tilstandskontroll og feilstatistikk for komponenter i nettet.  Vedlikeholdsstrategi er øverste nivå i RENs fire nivåer for strukturert vedlikehold.

 

Risikobasert vedlikehold skal ta hensyn til både påliteligheten (sannsynligheten) og konsekvensen ved en feil og/eller havari. Konsekvensen skal sees i forhold til og påvirkning på  HMS, ytre miljø, økonomisk risiko og omdømme.

I de ulike vedlikeholdsstandardene anbefales det hvor ofte og hvordan vedlikeholdet skal utføres. Anbefalingene er rettet mot forebyggende vedlikehold og tilstandskontroll.

Vedlikehold er utfordrende og netteier blir stilt ovenfor en rekke valg. Kriteriene for vedlikehold er stort sett de samme for alle netteiere. Dermed er det en rekke vurderinger som kun trengs gjøres en gang og som er like for alle netteiere. Med dette som utgangspunkt har REN utarbeidet en rekke RENblader med anbefalinger innenfor begrepet vedlikehold.  Et av de viktigste i den forbindelse er RENblad 8015.  I det dokumentet presenteres RENs vedlikeholdskonsept, som angitt i figuren under.

Figur - RENs vedlikeholdskonsept

 

RENblader innen vedlikeholdsstrategi

Under listes opp RENblader kategorisert med "Vedlikehold" og "Strategi"

X
X
X
X
X
Viser 4 dokumenter.
Navn
Ver.
Innhold
Fil
RENblad 1001.0

RENblad 100 (versjon 1.0)Avtale om koblinger, eierforhold og arbeidAvtale om koblinger, eierforhold og arbeid. Last ned | Se versjoner
RENblad 20411.0

RENblad 2041 (versjon 1.0)0,23-420kV - Linjerydding - StrategiDette RENbladet omtaler strategiske vurderinger for håndtering av linjetrase basert på REN anbefaling 2024 linjerydding. Last ned | Se versjoner
RENblad 75051.2

RENblad 7505 (versjon 1.2)Retningslinjer for systemjording med spole for 12-24 kV nettDette RENbladet er en veileder for nettselskap som drifter 11- og 22kV distribusjonsnett med trinnløse regulerspoler og jordfeil retningsvern Last ned | Se versjoner
RENblad 80152.1

RENblad 8015 (versjon 2.1)VedlikeholdsstrategiDette RENBladet viser foreslått vedlikeholdsstrategi som tar utgangspunkt i REN sine anbefalinger for vedlikehold i regional- og distribusjonsnettet. Bladet er relevant for både nettselskaper og andre netteiere som kraftprodusenter og større industriselskap. Begrepet netteier er heretter brukt som en samlebetegnelse på disse. Bladet skal gi en oversikt over parametere, målsettinger og elementer som bør inngå i et strukturert risikobasert vedlikehold av nettet. Utfordringene for netteier ligger i å bruke ressursene på en best mulig måte, sett opp i mot ønsket nivå for vedlikehold. Det anbefales at denne prosessen gjennomgås av netteier og dette RENBladet kan være en hjelp i dette arbeid. Last ned | Se versjoner
false null [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Du har endret selskapsmerknaden for dette dokumentet. Vil du lagre oppdateringen?