RENs vedlikeholdsnivåer

Strategi Standarder Tiltaksbeskrivelser Arbeidsprosedyrer

REN opererer med fire nivåer for strukturert vedlikehold  av nett og komponenter i nettet.

 

Nivå 1:  Vedlikeholdsstrategi

Dette dokumentet beskriver anbefalt vedlikeholdsstrategi for nettvirksomheten. Dette er styrende dokument som beskriver mål og krav og gir føringer for hvordan vedlikeholdet skal iverksettes, driftes og styres.

 

Nivå 2:  Vedlikeholdsstandarder

Nivå 2 er Vedlikeholdsstandarder for ulike komponentgrupper. Denne beskriver konkrete forslag til program med anbefalt omfang og hyppighet.

 

 

Nivå 3:  Tiltaksbeskrivelser

Nivå 3 er tiltaksbeskrivelser som er en entydig og standardisert beskrivelse av en konkret arbeidsoperasjon eller jobb som beskriver hva som skal utføres for et gitt tiltak (hva som skal produseres -bestillers kravspesifikasjon).

 

Nivå 4:  Arbeidsbeskrivelser

Kontrollskjema med veiledning og utfyllende faglige beskrivelser og består av:

  • REN blad med forskjellige kontrollskjemaer for en komponent eller tiltak i et strukturert vedlikehold og veiledninger med detaljert beskrivelse av utfylling av kontrollskjemaer og bestillers krav (kravspesifikasjon) til rapportering etter utført oppdrag.
  • Faglig støtte i form av REN blad som beskriver hvordan de ulike tiltakene skal utføres.