RENs arbeidsgrupper innenfor vedlikehold

Under ser du en oversikt over hvilke av RENs arbeidsgrupper som arbeider med vedlikeholdsrelaterte oppgaver.

Referansegruppe Bygg

Referansegruppe Bygg

Gruppen utarbeider dokumentene som beskriver anbefalt vedlikehold av bygg med spesialisering mot stasjonsanlegg.

Gruppeleder: Marius Engebrethsen,  REN
Andre deltakere fra REN: Stig Fretheim og Magnus Johansson

Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Anders Wetten Elvia AS
Arild Tuxen Bø BKK Nett AS
Erik Nøtland Agder Energi Nett AS
Fredrik Nordahl Bjelland Skagerak Energi AS
Knut Skjenneberg Statnett SF
Odd Inge Tjorhom Sira Kvina Kraftselskap AS
Per Engehaugen Energiraad AS
Roar Hennum Statnett SF
Roy Øystein Tomma Helgeland Kraft Nett AS
Sjur Morten Lund Skagerak Energi AS
Thor Bakken Elvia AS
Truls Sønsteby (obervatør) NVE

 

Referansegruppe Vedlikehold 1 Strategi

Referansegruppe Vedlikehold 1 - Strategi

Gruppen utarbeider dokumentene som beskriver anbefalt vedlikeholdstrategi og terminologien for vedlikeholdet for nettvirksomheten.

Gruppeleder: Stig Fretheim, REN
Andre deltakere fra REN: Magnus Johansson

Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Alf-Harry Restad SKS Produksjon
Alfred Kallekodt Haugaland Kraft Nett AS
Anne Hilde Nilsen Haugaland Kraft Nett AS
Arvid Birger Smith Hafslund Nett AS
Geir Solum Trønderenergi Nett AS
Jon Inge Fjellsbo BKK Nett AS
Magne Grytå Helgelandskraft AS

 

Referansegruppe Vedlikehold 2 Transformator, Reaktor og Spole

Referansegruppe Vedlikehold 2  - Transformator, Reaktor og Spole

Gruppen utarbeider dokumenter og anbefalinger som beskriver vedlikehold av disse komponenter.

Gruppeleder: Stig Fretheim, REN
Andre deltakere fra REN: Magnus Johansson

Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Alf-Harry Restad SKS Produksjon AS
Anne Hilde Nilsen Haugaland Kraft AS
Kjell Karlsen Skagerak Energi AS
Kåre Fredheim BKK Nett AS
Magne Grytå HelgelandsKraft AS
Odd Arne Lund Hafslund Nett AS
Per Harald Nistad Eidsiva Energi AS
Stein Kotheim Gudbrandsdal Energi AS

 

Referansegruppe Vedlikehold 3 Komponenter

Referansegruppe Vedlikehold 3  - Komponenter

Gruppen utarbeider dokumentene som beskriver anbefalt vedlikehold av øvrige komponenter som effektbryter skillebryter etc.

Gruppeleder: Magnus Johansson, REN
Andre deltakere fra REN: Stig Fretheim

Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Anne Hilde Nilsen Haugaland Kraft AS
Arnfinn Kalstad TrønderEnergi Nett AS
Arvid Birger Smith Hafslund Nett AS
Bjørn Kristian Feragen NTE Nett AS
Dagfinn Hundeland Agder Energi AS
Geir Vestskogen Skagerak Nett AS
Helge Hekland BKK Nett AS
Svein Morsund Istad Nett AS