Videre nett-ressurser innen vedlikehold

Her finner du flere ressurser innen vedlikehold, både eksterne og REN sine.

Eksterne ressurser innen vedlikehold:

Det er mange forskrifter og regler innen vedlikeholdsområdet. Se siden for "Eksterne publikasjoner" for en oversikt over viktige eksterne ressurser innen bransjen.

Andre REN-ressurser innen vedlikehold

Aktuelle REN-produkter innen tema Vedlikehold

Vi får av og til spørsmålet om "For oss som jobber mest med vedlikehold - hvilke REN-produkter er viktige?" Svaret på det er at vedlikehold i utgangspunktet er noe som angår alle områdene som REN arbeider med, og det berøres i svært mye av RENbladene og våre anbefalinger.  Sånt sett er vedlikehold som tema altomfattende når det gjelder RENs produkter:  De fleste av våre systemer, fagområder og abonnementer bør være inkludert for å dekke alle områdene innen vedlikehold.

Hvilke REN-produkter er viktige for vedlikeholds-området:

REN-produkt Viktig    Ikke så viktig
Distribusjonsnett X    
Stasjonsanlegg X    
Utendørsbelysning X    
Tilknytning av kraftproduksjon X    
netLIN     X
REN Brukerguider X    
Planbok X    
Installatør     X
REN Beredskap X    

Klikk på linkene over for å se nærmere informasjon om hvert aktuelle produkt.