Tiltaksbeskrivelser

UFERDIG

Nivå 3:  Tiltaksbeskrivelser

Nivå 3 er tiltaksbeskrivelser som er en entydig og standardisert beskrivelse av en konkret arbeidsoperasjon eller jobb som beskriver hva som skal utføres for et gitt tiltak (hva som skal produseres -bestillers kravspesifikasjon).

Tiltaksbeskrivelsene er videre delt inn i to nivå:

Nivå 3.1-tiltakspakker er en sammensetning av to eller flere tiltak og vil forenkle både innhenting av pris og prising av oppdrag. Dette vil gi mer sammenlignbare priser.

Nivå 3.2-tiltak består av beskrivelser av materiell, utstyr, arbeid og definerer hvordan et oppdrag på en komponent skal utføres. Tiltaket skal være entydig og standardisert beskrivelse av en konkret arbeidsoperasjon eller jobb. Det skal beskrives ønsket kvalitet, hva som er med og hva som ikke er med og at beskrivelsene er rasjonelle og standardiserte.