Standard for nettilknytning av produksjon

Tilknytning av småkraftverk er en betydelig utfordring for de nettselskap som ligger i om­råder med stort småkraftpotensiale. Nettilknytningen er også ofte en utfordring for utbygger. REN har utarbeidet mal til standard Tilknytnings- og Nettleieavtale for innmatingskunder i Distribusjonsnettet.
 
Målsetningen med RENBladene er at proses­sen med konsesjonssøknad, bygging og drift av kraftproduksjon (DG) i distribusjonsnettet skal gjøres på best mulig måte både teknisk økonomisk og juridisk.
 
REN samarbeider med Sintef Energiforskning for å videreutvikle nye RENblad.
 
I tillegg til de tekniske kravene, inneholder avtalen også andre dokumenter som regulerer tilknytning og drift av kraftverk etter RENs standard for distribusjonsnett. Eksempel på avtale ligger åpen for nedlasting slik at de som planlegger å tilknytte produksjon, har mulighet til å gjøre seg kjent med REN standard vilkår for tilknytning av produksjon.
 
Avtaleteksten med alle vedlegg er utarbeidet av og tilhører ekslusivt REN. All gjenbruk, kopiering og andre former for adaptering av hele eller deler av avtaleteksten uten samtykke fra REN vil bli betraktet som brudd på denne eksklusive eiendomsretten, og rettslige skritt kan bli iverksatt uten ytterligere varsel.
 
Eksempel på avtale:

Rammeavtale Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder - EKSEMPEL

Vedlegg 1 Definisjoner

Vedlegg 2 Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder

Vedlegg 3 Tekniske funksjonskrav

Vedlegg 4 Tilpasninger og særlige forhold - EKSEMPEL (ved avtaleinngåelse)

Vedlegg 4 Tilpasninger og særlige forhold - EKSEMPEL (ved idriftssettelse)

Vedlegg 5 Dokumentasjon samlet

Vedlegg 6 Site Acceptance Test (SAT)

Forespørsel om nettilknytning

Her finner du skjema for søknad om nettilknytning av produksjon. Skjemaet fylles ut og sendes til det nettselskapet hvor produksjonen skal tilknyttes.

 
Prosessoversikt for innmatingskundens tilknytning

REN har utarbeidet et dokument som skal gi utbyggere mulighet til å gjøre seg kjent med prosessen fra det søkes nettselskapet om tilknytning, til de får godkjent permanent nettilknytning av DG-enheten.

Abonnement - Tilknytning av kraftproduksjon

Abonnementsordningen er laget som en egen ordning da stoffet bare er av interesse for en del av nettselskapene, og for at prisen for medlem­skap i REN skal kunne holdes lav.

Prisen er ut fra nettselskapets kunder. Se HER for detaljer om produktet og prisliste.

De nettselskap som er interessert kan sende en melding til post@ren.no.

Åpne RENbladene for "Tilknytning av kraftproduksjon" (krever abonnement)