Styringsgruppe

REN overtok dette «rettighetsprosjektet» fra Energi Norge, som sammen med 12 nettselskap og advokatfirmaet Thommessen hadde laget en hel del materiale innen dette fagområdet. REN, Energi Norge og disse (nå) 11 nettselskapene utgjør i dag en styringsgruppe for arbeidet med å utvikle dette fagområdet videre og å tilrettelegge materialet.

Styringsgruppen bestemmer hva arbeidsgruppen skal jobbe videre med, hvilke tema de skal fokusere på. Gruppen skaffer også ressurser til rådighet for arbeidet, finansielt og/eller personellmessig.

Følgende selskap og personer er i dag representert i styringsgruppen:

Selskap Navn
BKK Nett AS Per Ivar Tollnes Tautra
Glitre Energi Jarle Busland
Eidsiva Nett AS Ronny Hatterud
Energi Norge Ulf Møller
Fredrikstad EnergiNett Anders Lie
Hafslund Nett AS Ann Hauge
Lyse Elnett AS Kåre Frøytland
NTE Nett AS Terje Pynten
REN AS Kåre Espeland
Skagerak Nett AS Geir Kristoffersen og Thomas Åtland Ellefsen
Mørenett AS Idar Dahl
Troms Kraft AS Knut Mellem
TrønderEnergi Nett AS Jane-Kristin Norhagen