Presentasjoner med relevans for Temasider Rettigheter

På denne siden samles noen presentasjonsfiler som kan være aktuelle/nyttige for temasidene for rettigheter, f.eks. fra tidligere avholdte REN-arrangementer (Temadager Rettigheter).

Temadag rettigheter for elektriske anlegg - 2016

Presentasjonsfiler fra foredragene på temadagen, arrangert på Gardermoen 6. desember 2016.

Temadag rettigheter for elektriske anlegg - 2014

Presentasjonsfiler for Temadag Rettigheter for Elektriske Anlegg, arrangert på Radisson Park Inn Gardermoen den 21. oktober 2014

  1. Innledning - Alf Karlsvik, TrønderEnergi Nett AS
  2. RENblad og temaside for rettigheter - Kåre Espeland, REN AS
  3. Forprosjektering, prosjektering og forelegging - Ronny Hatterud, Eidsiva Nett AS
  4. Prosjektering - Erverv av privat og offentligrettslige tillatelser - Tony Molund Johansen, Troms Kraft Nett A
  5. Tillatelser til etablering i offentlig vei - Per Ivar Tautra, BKK Nett AS
  6. Ekspropriasjon - Per Ivar Tautra, BKK Nett AS
  7. Krav om flytting fra veimyndigheter - Jens Naas-Bibow, Advokatfirmaet Thommesen AS
  8. Uttalelser til arealplaner - Ann Hauge og Oddmund Arntsberg, Hafslund Nett AS