Nettforvaltning

Innen nettforvalting er det ikke utarbeidet noe fra arbeidsgruppens side ennå. Gruppen vil prioritere dette når vi er ferdige med erstatningsprinsipper og avtaler.

Typiske problemstillinger som gruppen ser for seg på dette området er hvilke rettigheter nettselskapene har til å drifte, vedlikeholde og fornye eksisterende anlegg. Under dette området ligger også rettigheter til transport, bruk av veier, forsterkning og fremføring av fiber.

Krav om flytting av anlegg fra grunneiere eller veimyndighet er også sentrale områder som gruppen mener hører naturlig til under nettforvaltning.