Nettforvaltning

Typiske problemstillinger som arbeidsgruppen ser for seg på dette området er hvilke rettigheter nettselskapene har til å drifte, vedlikeholde og fornye eksisterende anlegg. Under dette området ligger også rettigheter til transport, bruk av veier, forsterkning og fremføring av fiber.

Krav om flytting av anlegg fra grunneiere eller veimyndighet er også sentrale områder som gruppen mener hører naturlig til under nettforvaltning.

 

 

 

 

Bygg etablert for nært elektriske anlegg

Det er beskrevet en saksbehandlingsprosess knyttet til bygninger og anlegg som er oppført for nært elektriske anlegg. Prosessen gir en beskrivelse av hvordan sakskomplekset kan tilnærmes fra et praktisk og rettslig ståsted. I tillegg til prosessbeskrivelse er det utarbeidet en brevmal. Denne kan benyttes av det enkelte nettselskap i dialog med grunneiere når det er oppdaget bygg/anlegg for nært elektriske anlegg.