Opphevede forskrifter og bestemmelser

Her er en oversikt over sentrale opphevede lover, forskrifter, og eventuelle veiledninger til disse. For eldre anlegg vil det være regelverket på det tidspunktet anlegget ble bygd som ofte vil være gjeldende.

 

Opphevede forskrifter om elektriske forsyningsanlegg

År Navn
1994 Forskrifter for elektriske anlegg forsyningsanlegg av 18. august 1994
1988 Paragrafen nr. 35 juni 1988
1988 Paragrafen nr. 36 desember 1988
1987 Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg av 1. oktober 1987
1987 Paragrafen nr. 34 desember 1987
1986 Paragrafen nr. 32 desember 1986
1979

Forskrifter for elektriske anlegg av 5. desember 1963 med senere endringer (1979-1988)

1976

Forskrifter for elektriske anlegg av 5. desember 1963 med senere endringer (1976-1979)

1972

Forskrifter for elektriske anlegg av 5. desember 1963 med senere endringer (1972-1976)

1963

Forskrifter for elektriske anlegg av 5. desember 1963 med senere endringer (1963-1972)

1964 Forskrifter for elektriske anlegg 1964
1961 Forskriftsversjon 1961
1959 Forskriftsversjon 1959
1952 Forskriftsversjon 1952
1948 Forskriftsversjon 1948
1939 Forskriftsversjon 1939
1939 Kommentar til forskrifter for elektriske anlegg 1939
1897 Forskrift for elektriske anlæg - 1897

 

Opphevede driftsforskrifter

År Navn
1998  Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg med veiledning 30. oktober 1998
1998 Brukerguide til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg med veiledning 30. oktober 1988
1998 Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg med veiledning
1998 Brukerguide til forskrift om sikkerhet ved arbeid og drift av lavspenningsanlegg med veiledning
1991 Forskrifter for elektriske anlegg sikkerhet ved arbeid i lavspenningsanlegg av 15. februar 1991
1987 Driftsforskrifter for høyspenningsanlegg av 20. november 1987
1982 Driftsforskrifter for høyspenningsanlegg med utfyllende orientering 1982
1982 Sikkerhet ved arbeid i lav- og mellomspenningsanlegg en orientering om driftsforskrifter ved lav- og mellomspenningsanlegg 1982
1965 Driftsforskrifter for høyspenningsanlegg
1960 Sikkerhetsregler for arbeid og drift ved elektriske høyspenningsanlegg

 

Opphevede forskrifter om kvalifikasjon og bemanning

År Navn
1993 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk med veiledning
1986 Forskrift om faglig utdanning for elektrofagfolk Meddelelse ET-64 198
1951 Forskrifter om faglig utdanning for elektrofagfolk Montører som begynte i faget før 13. juli 1951 Meddelelse nr. 1-79

 

Bestemmelser om byggegrenser i veiloven

År Navn
2010 Rundskriv nr 90/10 fra Vegdirektoratet (flytting av ledninger)
2010 Lovendring 2010
2004 Vegdirektoratets notat av 1.4.2004
1996 Lovendring 1996 - hele loven
1996 Lovendring 1996
1963 Hele vegloven (den nye) 1963
1963 Veglov (den nye) 1963
1938 Lovendring 1938
1935 Rundskriv av Arbeidsdepartementet, 5.12.1935
1931 Lovendring 1931
1912 Vegloven 1912
1912 Lov om veivæsenet av 1912