Arbeidsgruppe rettigheter

Arbeidsgruppen for rettigheter arbeider med forskjellige tema innen rettigheter/lovverk/forskrifter/rettspraksis etc. for felles avklaringer og evt. publiseringer av slikt i RENblader. Arbeidsgruppen er styrt av styringsgruppen innen rettigheter .

 

Referansegruppe Rettigheter

Referansegruppen Rettigheter er satt ned for å publisere materialet som kom ut av «Rettighetsprosjektet».

Gruppeleder: Kåre Espeland, REN AS

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Navn Selskap Fra   Til
Alf Karlsvik TrønderEnergi AS 2013   2015
Ann Hauge Elvia AS 2013   -
Oddmund Arntsberg Elvia AS 2014   -
Per Ivar Tautra BKK Nett AS 2013   -
Ronny Hatterud Eidsiva Nett AS 2013   -
Knut Mellem Troms Kraft Nett AS 2015   -
Tony Molund Troms Kraft Nett AS 2013   2015
Tove Vetaas Idsø Lyse Elnett AS 2015   2016
Robin Aker Jakobsen Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig 2015   -