netLIN-versjoner

netLIN utvikles kontinuerlig og det legges til funksjonalitet og det utføres korrigering av feil. Siden utgivelsen av første versjon 3 i 2012 har det vært over 15 versjoner.

I nyere versjoner kan det være f.eks.

  • inkludert mer mastetyper/materiell,
  • utbedret feil i beregningene
  • bedre muligheter for å eksportere eller produsere anleggsdokumentasjon
  • viktige feilkorrigeringer. 

REN anbefaler at man oppgraderer når dette tilbys, og sånt sett alltid bruke siste versjon.  Dersom en benytter en svært gammel versjon av netLIN 3 kan det være en god idé å kjøre maste- og linjeberegning på nytt når ny versjon er installert. Den anbefalingen gjelder også prosjekter tidligere lagt inn i netLIN 2.

Siste versjon av netLIN er nå 3.15.  Versjonsnummeret ser man lett øverst i netLIN-vinduet når man har startet netLIN.

For detaljert informasjon om hva som er forbedret og/eller fikset i de ulike versjonene, klikk på versjonene i tabellen under.

 

Automatisk oppgradering

netLIN 3 selges som et abonnement, hvor man må holde abonnementet for å kunne bruke programmet. Oppdateringer vil da skje automatisk: Med jevne mellomrom vil netLIN 3 sjekke over Internett etter ny versjon og eventuelt laste ned og oppgradere.

Oppgradering kan også skje manuelt, men det innebærer noe arbeid. Se denne siden for manuell oppgradering/installasjon. For mer informasjon om netLIN-abonnement med priser, se  produktsiden for netLIN 3.