Tema NetLIN Planlagte forbedringer i produktet:

Integrasjon med kostnadskatalog

Det er planlagt at NetLIN skal kunne integrere med kostnadskatalogen/Prosjektsystemet, på en slik måte at man kan overføre data fra NetLIN til prosjekt i kostnadskatalogen/Prosjektsystemet for kostnadsestimering og videre prosjektering etc. Slik integrasjon krever imidlertid produktet "REN Ekstranett" (som da inkluderer og gir tilgang til Prosjeksystemet/kostnadskatalogen).  En slik integrasjon er beregnet å være på plass i løpet av 2015.