Mangler bilde

Referansegruppe netLIN

Gruppen knyttet mot programmet "netLIN" og muligheten til å få et best mulig verktøy til dimensjonering i forhold til vind og islast. netLIN følger Europanormene med returtider på 50, 150 og 500 år.

Gruppeleder: Kim Arne Boska, REN
Øvrige deltakere fra REN: Zvonko Tufekcic, Hermann Gandrudbakken (konsulent)


Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Geir Olssen Helgelandskraft AS
Bertil Hegeli Melbye AS
Gunnar Vassbotten SFE AS
Herman Gandrudbakken REN (konsulent)
Ingunn Vassbotten SFE AS
Kjell Dalen Hallingkonsult AS
Kjell Jensen Hammerfest Energi AS
Norman Haugland Rejlers Norge AS
Per-Ole Straum Fauske Lysverk AS
Svendrik Renstrom Eidsiva Energi AS
Vivi-Ann Karlsen Troms Kraft AS