Priser og bestilling

NetLIN kjøpes med en årlig lisens basert på et NetLIN-abonnement med support og jevnlige oppdateringer. For mer informasjon, detaljer om hva produktet NetLIN inkluderer og hvordan man bestiller, se produktsiden for NetLIN.

Pris for abonnement på "netLIN" i 2015

Prisen på netLIN-lisens er årlig og varierer på selskapstype og størrelse:

Nettselskap:
under 10000 nettkunder: kr 28.858,-
fra 10000 til og med 15000 nettkunder: kr 33.570,-
over 15000 nettkunder: kr 39.460,-

Konsulent-selskaper: kr. 41.815,-

Entreprenør-selskaper: kr. 28.858,-

Leverandør-selskaper: 20.908,-
 

For andre typer selskaper enn de angitte: ta kontakt for pris. Prisen er pr. selskap, dvs. flere brukere kan benytte programmet innenfor ett selskap. 

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.  Prisen for "netLIN"-lisens for 2015 ble justert 1. januar 2015, hvor den da ble indeksregulert med 4,66 %.