Aktuelle kurs innen linjeprosjektering og netLIN

Liste over alle kommende kurs i REN-regi:

Spesial-kurs for netLIN

Om todagers-kurset
Kurset blir arrangert på Jakt & Fiskesenteret, og området rundt Vassfaret Bjørnepark. Kurset holdes 1-2 ganger pr. år, og går over 2 dager hvor deltagerne på får opplæring i alt fra grunnleggende GPS kunnskaper, til hvordan man prosjekterer en linje i netLIN 3.

Dag 1

Frem til lunsj første dag får deltagerne opplæring i GPS, hvor undervisningen blir holdt av en erfaren landmåler fra Hallingkonsult. Deltagerne får så videre opplæring i temakoder, og viktige momenter man må passe på når man måler inn.

Etter lunsj deles deltakerne opp i grupper hvor de får hver sin landmåler som bistår med innmålingen av en tenkt linjetrase. Innmålingen foregår i variert terreng, hvor man kan støte borti forskjellige problemstillinger man må løse underveis.

Senere på dagen blir det servert middag og drikke i en koselig lavo rett på oversiden av jakt og fiskesenteret.

Dag 2

Første delen av dagen blir det undervist i grunnleggende kunnskaper i netLIN. Deltagerne lærer seg hvordan man importerer målefiler, redigering av disse, innsetting av master, line og annet utstyr. Deltagerne skal så bruke kunnskapen videre for å prosjektere en tenkt linje der hvor de målte første dag.

 

Om endags-kurset
Første delen av dagen blir det undervist i grunnleggende kunnskaper i netLIN. Deltagerne lærer seg hvordan man importerer målefiler, redigering av disse, innsetting av master, line og annet utstyr. Deltagerne skal så bruke kunnskapen videre for å prosjektere en tenkt linje.