Manuell installasjon av netLIN

Trykk her for å laste ned netLIN 3 manuell installasjon

Manuell installasjon - Fra versjon 3.15

Denne siden beskriver hvordan netLIN kan installeres manuelt og er beregnet for brukere som av sikkerhetsmessige årsaker ikke har privilegier til å installere eller oppgradere programvaren direkte fra internett på vanlig måte.

Denne prosedyren kan også finnes i den nedlastbare filen netlininstall.zip i form av et PDF-dokument med navn "netLIN Manuell installasjon.pdf".

Første gangs netLIN-installasjon

Manuell første gangs installasjon av netLIN utføres på følgende måte:

 1. Unzip netlininstall.zip
 2. Dra netLIN-folderen fra den unzippede strukturen over til toppnivå på ønsket installasjonsdisk slik at denne blir liggende direkte under root, vanligvis C:\netLIN
 3. Opprett en snarvei på skrivebordet til C:\netLIN\bin\netLIN.exe
 4. netLIN er da ferdig installert, gå videre til "Oppstart" nedenfor

Oppgradering til ny netLIN-versjon

Manuell oppgradering til ny netLIN-versjon utføres på følgende måte:

 1. Stopp netLIN dersom programmet kjører
 2. Ta vare på dine eksisterende netLIN data ved å rename den eksisterende netLIN-folderen til noe annet, eksempelvis fra C:\netLIN til C:\netLINgammel
 3. Unzip netlininstall.zip
 4. Dra netLIN-folderen fra den unzippede strukturen over til toppnivå på gjeldene installasjonsdisk slik at denne blir liggende på eksakt samme sted som den gamle netLIN-folderen lå, vanligvis C:\netLIN
 5. Kopier over evt. gamle backup-filer fra gammel folder netLINgammel\backup til ny netLIN\backup
 6. Kopier over netLIN.ini-filen fra gammel folder netLINgammel\bin til ny netLIN\bin.
 7. Kopier over evt. egne KOF-filer fra gammel folder netLINgammel\data til ny netLIN\data.
 8. Kopier over egne databaser fra gammel folder netLINgammel\db til ny netLIN\db.
 9. Kopier over evt. eksporterte filer fra gammel folder netLINgammel\export til ny netLIN\export.

Oppstart

Hvis en av prosedyrene over er fulgt, er netLIN  da ferdig installert/oppgradert. Programmet kan startes ved å dobbelt-klikke på desktop-snarveien eller den respektive startup-filen.

 • Ved første gangs installasjon må kontaktinfo og lisensnøkkel oppgis.
 • Ved oppgradering til ny netLIN-versjon skal netLIN starte som normalt. Ved behov vil netLIN oppdatere brukerdatabasene.

Brukere med felles prosjektdatabase

Gjelder første gangs installasjon: For brukere som skal jobbe mot en felles prosjektdatabase må databasefilen netLIN\db\netLIN.mdb flyttes fra en av netLIN-installasjonene til en felles disk som alle brukerne har tilgang til. Hver netLIN-bruker må da lukke sin egen standard netLIN-database og åpne databasen på fellesdisken. Dette gjøres enkelt med vanlige åpne/lukke-kommandoer fra netLIN.
Ved oppgradering til ny netLIN-versjon besørger netLIN.ini-filen for at evt. kjøring mot fellesdatabase fungerer som før.