Installasjon og oppstart av netLIN

Trykk her for å laste ned netLIN 3.

Installere netLIN 3

     1.      Ved installasjon må PC være tilkoblet internett.
  2.   Klikk på installasjonslinken som du har mottatt på epost. netLIN's nedlastingssiden åpnes da i standard netttleser. Klikk på download-ikonet for å starte installasjonen.
  3.   På spørsmål om å kjøre eller lagre installasjonsfilen velges Kjør.
  4.   Når installasjonsfilen er lastet ned kommer det vanligvis opp et sikkerhetsspørsmål om programvaren skal kjøres eller ikke. Velg da Kjør (ikke Lagre). Hvilke sikkerhetsspørsmål som kommer opp avhenger av Windows-versjonen og maskinenoppsett, men det skal finnes et eller annet valg for å tillate kjøring. Ved problemer ta kontakt med bedriftens IT-ansvarlig eller HallingKonsult.
  5.   Deretter vises netLIN's installasjonsdialog:
     
  6.   Klikk på "Next" for å lese informasjon om versjonen (Release Information), klikk videre for å lese/akseptere Lisensvilkårene (License Agreement).
  7.   Klikk på Next for å fylle ut Contact information. Brukere som allerede har lisensavtale med REN vil automatisk motta en epost med lisensnøkkel for netLIN 3. Ved årlig fornyelse av lisensen mottas ny lisensnøkkel på epost på samme måte som for netLIN 2. Vær oppmerksom på at netLIN 2 og netLIN 3 har ulike lisensnøkler. Dersom du ikke har lisensnøkkelen for hånden kan du velge Trial versjon, og netLIN vil da fungere i 21 dager. netLIN gir selv beskjed i god tid før lisensen utgår, og ny mottatt lisensnøkkel kan enkelt legges inn fra netLIN's Hjelp-meny.
  8.   Klikk på Next for å velge installasjonsdisk. Dersom det velges en disk der netLIN er installert fra før varsles dette med rød skrift. Du må da evt. fjerne gammel netLIN-struktur eller velge en annen disk.
  9.   Klikk så på Next for å lese igjennom installasjonsvalgene.
  10.   Klikk tilslutt på Install for å utføre selve installasjonen. Klikk deretter på Finish og netLIN vil starte opp.
       
     

I løpet av installasjonen eller ved neste gangs oppstart av netLIN vil en sikkerhetsfunksjon i Windows vanligvis be om bekreftelse på om det installerte netLIN-programmet tillates kjørt. Samtidig bør brukeren av-sjekke valget om Windows alltid skal be om denne bekreftelsen pånytt hver gang programmet startes. Klikk så på Kjør.

     
       
      På noen maskiner kommer også sikkerhetsspørsmålet til venstre opp. Dette er også en vanlig Windows sikkerhetsfunksjon, og en dobbelt-klikker da på:
"Dette programmet ble riktig installert"
     
       
  11.   Tilslutt skal netLIN starte opp og er klar for bruk: