Nedlastinger

Evalueringsversjon

<Skjema>: Navn, firma, epost, telefon

for evaluere netLIN 3.
 

netLIN 3 vs. netLIN 2

Installasjon av netLIN 3 påvirker ikke evt. eksisterende netLIN 2-installasjonen (AutoCAD-versjonen), begge versjonene kan derfor kjøres parallellt i en overgangsfase. Prosjekter i netLIN 2 kan ikke overføres til netLIN 3.

Maskiner med ekstra sikkerhetssperre

Noen bedrifter har etablert ekstra sikkerhetssperrer på brukernes maskiner. Dette kan hindre installasjon av programvare og dermed forårsake problemer ved installasjon av netLIN. I slike tilfeller kan aktuell IT-ansvarlig ta kontakt med HallingKonsult for assistanse med installasjonen.

Brukere med felles prosjektdatabase

For brukergrupper som skal jobbe mot en felles prosjektdatabase må databasefilen fra en av netLIN-installasjonene (netLIN.mdb) kopieres til en felles disk som alle brukerne har tilgang til. Hver netLIN-bruker må da lukke sin egen standard netLIN-database og åpne databasen på fellesdisken. Dette gjøres enkelt med vanlige åpne/lukke-kommandoer fra netLIN. Ved behov ta kontakt med HallingKonsult for assistanse.

Support

Ved problemer med installasjonen, ta kontakt med:

  •  Kim Arne Boska, REN, kim@ren.no, mobil 41363700.