HVA ER SYSTEMATISK HMS-ARBEID – INTERNKONTROLL
 
LOVER OG FORSKRIFTER
 
KOMPETANSEKRAV OG ORGANISERING
 
MÅL OG HANDLINGSPLANER
 
INSTRUKSER OG PROSEDYRER
 
REN INSTRUKSER
 
PROSEDYRER HS OG LS
 
OVERVÅKING OG OPPFØLGING
 
 
INTERNKONTROLL GENERELT