REN Forskning og utvikling (FoU)

REN er med i mange forskningsprosjekter, både som prosjektleder og deltaker. Under kan du se hvilke forskningsprosjekter vi akkurat nå holder på med, samt hvilke prosjekter vi tidligere har deltatt i eller gjennomført.

 

Aktive forskningsprosjekter

IPN - Dynamisk kapasitet i fremtidens kabelnett
Prosjekt med målsetting om å øke kapasiteten i kabelforlegninger.

IPN - Pålitelige skjermtilkoblinger
Prosjekt som ser på årsaker til feil i skjermtilkoblinger i kabelanlegg, og som har som mål å foreslå en internasjonal kvalifiseringstest for nytt utstyr.

IPN - Neste generasjons beskyttelse av transformator - Protrafo
Prosjekt som prøver å finne optimal beskyttelse av distribusjon og stasjonstransformator, for på sikt å redusere antall feil og skadeomfang på transformator.

 

Avsluttede forskningsprosjekter

IPN - Nett-tilknytning av distribuert produksjon
Prosjekt som så på mulighetene for å redusere kostnadene ved nettilknytning av distribuert produksjon gjennom ny teknologi og nye metoder hos nettselskapene.

IPN - Økning i belastningsevnen til jordklabler
Prosjekt som hadde som mål å bidra til økt utnyttelse av det norske kabelnettet, samt økt pålitelighet i strømforsyningen.

Prosjekt Creosub (prosjektinformasjon på engelsk)
Prosjekt som hadde som mål å utvikle alternativ beskyttelsesteknologi som viser en bedre helse- og sikkerhetsprofil enn kreosot.