Overskuddsmateriell fra nettselskap og kraftprodusenter

REN ønsker å legge til rette for gjenbruk av materiell i bransjen, samt å bidra til å spre informasjon om tilgjengelig overskuddsmateriell.  På denne siden listes opp aktuelle oversikter fra nettselskap og kraftprodusenter over overskuddsmateriell som er til salgs/gjenbruk. Nettselskap og kraftprodusenter som sitter på overskuddsmateriell etter oppgradering eller omstrukturering av nettet, kan på denne måten gjøre det kjent for bransjen.

Hvis nettselskap eller kraftprodusenter ønsker å få inn sitt overskuddsmateriell her, så sendes epost til Magnus Johansson, magnus@ren.no med følgende informasjon:

  • En tidsfrist for kjøp
  • Liste over materiell med relevante tekniske data samt informasjon om tilstand/status, lokasjon etc
  • Kontaktinformasjon
  • Eventuell ekstern lenke med detaljer og videre informasjon

Hvis dette blir en populær ordning, vil det være aktuelt å legge til rette for registrering av overskuddsmateriell i materiell-databasen i REN Beredskap, hvorpå materiellet blir presentert på en helhetlig og korrekt kategorisert måte.

Overskuddsmateriell:

(hvis det ikke er noe tilgjengelig/publisert overskuddsmateriell for tiden, så vises det ikke noe under her)

Overskuddsmateriell: Transformator hos Eidsiva Nett

Overskuddsmateriell: Transformator hos Eidsiva Nett

I forbindelse med oppgradering av nettet, har Eidsiva Nett en transformator til overs.

Transformatoren er en 10 MVA 3-fase reguler-transformator fra 1981, av type TKTOK-L.  For flere tekniske data, se bildet:

Transformatoren har hatt noen gode dager på Gjøvik, og har blitt vedlikeholdt slik som den skal. For mer informasjon om transformatoren så kontaktes Trond Ellingsen på Eidsiva Nett AS: Tlf. 959 81 329 | E-post: trond.ellingsen@eidsiva.no

Prisantydningen er 500 000 NOK eksklusive transport. Som kontraktsmal ved eventuelt salg kan RENblad 0850 benyttes men det må avklares mellom partene, REN formidler kun informasjonen.