Overskuddsmateriell fra nettselskap og kraftprodusenter

REN ønsker å legge til rette for gjenbruk av materiell i bransjen, samt å bidra til å spre informasjon om tilgjengelig overskuddsmateriell.  På denne siden listes opp aktuelle oversikter fra nettselskap og kraftprodusenter over overskuddsmateriell som er til salgs/gjenbruk. Nettselskap og kraftprodusenter som sitter på overskuddsmateriell etter oppgradering eller omstrukturering av nettet, kan på denne måten gjøre det kjent for bransjen.

Hvis nettselskap eller kraftprodusenter ønsker å få inn sitt overskuddsmateriell her, så sendes epost til Magnus Johansson, magnus@ren.no med følgende informasjon:

  • En tidsfrist for kjøp
  • Liste over materiell med relevante tekniske data samt informasjon om tilstand/status, lokasjon etc
  • Kontaktinformasjon
  • Eventuell ekstern lenke med detaljer og videre informasjon

Hvis dette blir en populær ordning, vil det være aktuelt å legge til rette for registrering av overskuddsmateriell i materiell-databasen i REN Beredskap, hvorpå materiellet blir presentert på en helhetlig og korrekt kategorisert måte.

Overskuddsmateriell:

(hvis det ikke er noe tilgjengelig/publisert overskuddsmateriell for tiden, så vises det ikke noe under her)

Overskuddsmateriell: Transformator hos Eidsiva Nett

Overskuddsmateriell: Transformator hos Eidsiva Nett

I forbindelse med oppgradering av nettet, har Eidsiva Nett en transformator til overs.

Transformatoren er en 10 MVA 3-fase reguler-transformator fra 1981, av type TKTOK-L.  For flere tekniske data, se bildet:

Transformatoren har hatt noen gode dager på Gjøvik, og har blitt vedlikeholdt slik som den skal. For mer informasjon om transformatoren så kontaktes Trond Ellingsen på Eidsiva Nett AS: Tlf. 959 81 329 | E-post: trond.ellingsen@eidsiva.no

Prisantydningen er 500 000 NOK eksklusive transport. Som kontraktsmal ved eventuelt salg kan RENblad 0850 benyttes men det må avklares mellom partene, REN formidler kun informasjonen.

Overskuddsmateriell: 10 MVA transformator

Overskuddsmateriell: 10 MVA transformator

SFE Nett AS har ein 10 MVA transformator som vi ynskjer å avhende. Pris kan avtalast.

Kontaktpersonar:  

 

  • Kjetil Gausvik, mob. 940 15 234
  • Ståle Austrheim, mob, 959 72 151
   
Bilde av dataskilt   Bilde av trinnkopler

Tekniske data:

Fabrikat: ASEA-PER KURE A/S
Serienr: 26259
Fabrikasjonsår: 1976
Type: TAA 22
Ytelse: 10 MVA
Spenning: 60000 ±7 x 1,98% / 23000 V
In: 96,2 / 252 A
Kobling: YNyn0
Ek: 6,76
Kjøling: ONAN
Totalvekt: 22300 kg
Oljevekt: 7300 kg
Trinnkoplar: 49230
Antall: 1 stk
Plassering: Maurstad tr.st.