Beredskapsrådet


Beredskapsrådet pr. august 2014. Fra venstre: Johan Hernes, Olav Homme, Magne Nordnes, Magne Solheim, Helge Hekland, Bjørn Haukanes, Leif Vikane.
Ikke tilstede: Hans Henrik Holmvik, Anne Gro Fiveland og Magnus Johansson

Beredskapsrådet

Formålet med rådet er å gi faglige innspill om tema og innhold til RENs arbeid med anbefalinger i forhold beredskap. Rådet tar utgangspunkt i medlemsbedriftenes behov for konkretisering og operasjonalisering av NVEs og andre myndigheters krav, lover og forskrifter.  Deltar i utviklingen av REN Beredskap som produkt og system, og vil også være med i utviklingen av RENBlader innen Beredskaps-emnet.

Rådsleder: Magnus Johansson, REN
Øvrige deltakere fra REN: Bjørn Haukanes og Magne Solheim

Beredskapsrådet består av:

Navn Selskap
Leif Vikane Statnett SF
Pål Martinussen Lofotkraft AS
Olav Homme Hafslund Nett AS
Helge Hekland BKK Nett AS
Anne-Gro Fiveland SKL Nett AS
Johan Hernes NTE Nett AS
Magne Nordnes HelgelandsKraft AS
Arnstein Melle Nordlandsnett AS
Helge Ulsberg (observatør) NVE