Beredskapsrådet


Beredskapsrådet pr. august 2014. Fra venstre: Johan Hernes, Olav Homme, Magne Nordnes, Magne Solheim, Helge Hekland, Bjørn Haukanes, Leif Vikane.
Ikke tilstede: Hans Henrik Holmvik, Anne Gro Fiveland og Magnus Johansson

Beredskapsrådet

Formålet med rådet er å gi faglige innspill om tema og innhold til RENs arbeid med anbefalinger i forhold beredskap. Rådet tar utgangspunkt i medlemsbedriftenes behov for konkretisering og operasjonalisering av NVEs og andre myndigheters krav, lover og forskrifter.  Deltar i utviklingen av REN Beredskap som produkt og system, og vil også være med i utviklingen av RENBlader innen Beredskaps-emnet.

Rådsleder: Magnus Johansson, REN
Øvrige deltakere fra REN: Bjørn Haukanes og Magne Solheim

Beredskapsrådet består av:

Navn Selskap
Arnstein Melle Nordlandsnett AS
Hege Sveaas Fadum (observatør) NVE
Johan Hernes NTE Nett AS
Knut Skjenneberg Statnett SF
Kåre Fredheim BKK Nett AS
Magne Nordnes Helgeland Kraft Nett AS
Pål Martinussen Lofotkraft AS
Therese Bjørånesset Åsheim Elvia AS