RENblader innen beredskap

RENblad-serien 8500 er spesifikt rettet mot beredskapsarbeidet.  De er lagt inn under under 8000-serien "Nett felles", som da indikerer at beredskapsbladene gjelder både LS, kabel, måling, HS, regional etc. 8500-serien er helt ny, og det er derfor få RENblader i den serien pt.

Resultater etter søk på "Beredskap" i RENbladsøk

Under vises resultatet av et søk etter "beredskap" i RENbladsøket.

X
X
X
X
X
Viser 49 dokumenter.
Nr
Oppdatert
Innhold
850028.08.2015

8500Beredskap - oppsett av transportplanBladet Inneholder veiledning for hvordan man setter opp en transportplan for store enheter som krafttransformatorer og liknende i en beredskapssituasjon. Planer for enheter tyngre enn 70 tonn bør overlates til Statnett Transport eller tilsvarende i sin helhet, og metodikken i dette RENblad bygger på anbefalinger fra dem.

... og liknende i en beredskapssituasjon. Planer for enheter tyngre enn 70 tonn bør overlates til ... Beredskap ... NR 8500 VER 1.0 / 2015 Beredskap - oppsett av transportplan Beskrivelse: Bladet ... Last ned | Se versjoner
768329.03.2020

7683Stasjonsanlegg 36-420kV - OmrådesikringRENbladet skal gi en innføring i hvilke krav som stilles til områdesikring av transformator- og koblingsstasjoner.

... jf. energilovens beredskapskapittel. Beredskapsklassifiseringen tar utgangspunkt i de klassiske ... uansett beredskapsklasse. Se punkt 3.2 i dette dokumentet. Klassen til de enkelt anleggstyper er, både ... anlegget automatisk den klasse som innmeldt etter hovedbestemmelsene i beredskaps- forskriften. ... Last ned | Se versjoner
730817.04.2013

7308Regionalnett - NødstrømsaggregaterStasjonære og transportable nødstrøms-aggregater er viktige komponenter i en netteiers beredskap. Dette bladet skal gi en oversikt over de sjekkpunkter og rutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av disse.

... er viktige komponenter i en netteiers beredskap. Dette bladet skal gi en oversikt over de ... Last ned | Se versjoner
600206.03.2020

6002Nettstasjon - I bygg/plassbygd - Byggtekniske kravNettstasjonsrom i bygg skal plasseres og utformes på en hensiktsmessig måte. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder byggtekniske krav til nettstasjoner

... utgitt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap. 6. NS 3926-1:2009 Visuelle ledesystemer ... forhold til beredskap mv.) For oljefylte transformatorer med oljevolum > 1000l Krav til utførelse av ... prosjekterende utføre en risikovurdering med hensyn på leveringspålitelig og beredskap om det skal etableres ... Last ned | Se versjoner
768526.11.2018

7685Skallsikring i stasjonsanleggBladet skal forklare og utdype hvordan man skal bygge en fornuftig og balansert skallsikring av transformator- og koblingsstasjon. Bladet skal utdype krav til vegger, tak, gulv, med tilhørende dører og vinduer. Målgruppen for dette RENbladet er de som arbeider med byggrelaterte oppdrag og sikringstiltak i stasjonsanlegg. Ansvarlige i nettselskapet og fagpersoner som arkitekter, konsulenter, entreprenører etc.

... ........................................................................10 6 Vedlegg 2 - Tabell 12 fra beredskapsforskriften. ... forsyningsanlegg (FEF) samt § 2-4 og § 5-8 i beredskapsforskriften. Det er viktig at risikovurdering ikke ser ... veiledning til beredskapsforskriften. Rømningsveier må tilrettelegges og utføres slik at en rask ... Last ned | Se versjoner
810002.05.2013

8100Regional- og distribusjonsnett - KraftsystemplanDenne REN-anbefalingen angående kraftsystemutredning omfatter utredning av elektriske anlegg som krever anleggskonsesjon, i hovedsak regional- og sentralnett. Den berører også samordning mellom regional- og distribusjonsnett.

... risikoeksponeringen i utredningsområdet bør beskrives. Beredskap Feilrettingstider og kriterier/målsettinger som ... Last ned | Se versjoner
202423.04.2013

2024Regional- og Distribusjonsnett luft - Vedlikehold - LinjeryddingDette REN bladet omtaler krav til skogrydding i nye og eksisterende linjetraseer for høyspenning og lavspenningslinjer.

... Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 4. Grunneieravtaler for det aktuelle området. 5. Driftsleders ... samfunnssikkerhet og beredskap Paragraf nr.50 av 2 / 1996 s.961, Maskinell linjerydding under spenningsførende ... Last ned | Se versjoner
204107.02.2013

20410,23-420kV - Linjerydding - StrategiDette RENbladet omtaler strategiske vurderinger for håndtering av linjetrase basert på REN anbefaling 2024 linjerydding.

... sikkerhetskrav, og etablering av dokumentasjon i oppdragsgivers systemer. Avtalen kan også inneholde beredskaps ... oppdragsgivers systemer. Avtalen kan også inneholde beredskaps krav i perioden. Momenter: ... Kan ... Last ned | Se versjoner
410810.05.2016

4108Lavspenningsnett -Avtale for entreprenørtjenesterAvtale om prekvalifisering for entreprenørtjenester

... d) sikrings- og sikkerhetstiltak, e) beredskapsrom/kommandoplasser, ... (beredskapsforskriften) §§ 6-1 og 6-2. 2. Jeg har satt meg inn i beredskapsforskriften, særlig §§ 6-1 og 6-2. ... fordelingsnett som leverer kraft til viktige forsvarsanlegg og andre beredskaps- og samfunnsviktige virksomheter, ... Last ned | Se versjoner
807722.09.2014

8077Svar på høring kommuneplan - brevmalBrevmal - svar på høring kommuneplan

... på kartet. Vi viser i denne sammenheng til Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 6-2, og NVEs ... Veiledning til forskrift om beredskap i kraftforsyningen , pkt 6.2.5. Arealer og eiendommer som brukes ... Last ned | Se versjoner
false null [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Du har endret selskapsmerknaden for dette dokumentet. Vil du lagre oppdateringen?