RENblader innen beredskap

RENblad-serien 8500 er spesifikt rettet mot beredskapsarbeidet.  De er lagt inn under under 8000-serien "Nett felles", som da indikerer at beredskapsbladene gjelder både LS, kabel, måling, HS, regional etc. 8500-serien er helt ny, og det er derfor få RENblader i den serien pt.

Resultater etter søk på "Beredskap" i RENbladsøk

Under vises resultatet av et søk etter "beredskap" i RENbladsøket.

X
X
X
X
X
Viser 52 dokumenter.
Nr
Oppdatert
Innhold
850028.08.2015

8500Beredskap - oppsett av transportplanBladet Inneholder veiledning for hvordan man setter opp en transportplan for store enheter som krafttransformatorer og liknende i en beredskapssituasjon. Planer for enheter tyngre enn 70 tonn bør overlates til Statnett Transport eller tilsvarende i sin helhet, og metodikken i dette RENblad bygger på anbefalinger fra dem.

... og liknende i en beredskapssituasjon. Planer for enheter tyngre enn 70 tonn bør overlates til ... Beredskap ... NR 8500 VER 1.0 / 2015 Beredskap - oppsett av transportplan Beskrivelse: Bladet ... Last ned | Se versjoner
768319.05.2020

7683Områdesikring av transformatorstasjonRENbladet skal gi en innføring i hvilke krav som stilles til områdesikring av transformator- og koblingsstasjoner.

... energilovens beredskapskapittel. Beredskapsklassifiseringen tar utgangspunkt i de klassiske nettnivåer. ... uansett beredskapsklasse. Se punkt 3.2 i dette dokumentet. Klassen til de enkelt anleggstyper er, både ... anlegget automatisk den klasse som innmeldt etter hovedbestemmelsene i beredskaps- forskriften. ... Last ned | Se versjoner
730810.06.2020

7308Vedlikehold av nødstrømsaggregat for transformatorstasjonStasjonære og transportable nødstrøms-aggregater er viktige komponenter i en netteiers beredskap. Dette bladet skal gi en oversikt over de sjekkpunkter og rutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av disse.

... og transportable nødstrøms-aggregater er viktige komponenter i en netteiers beredskap. Dette bladet ... Last ned | Se versjoner
125206.05.2020

1252Sikker-jobb-analyseAnalyse av risiko for farlige arbeidsforhold, arbeidssituasjoner og belastninger.

... opp i deloppgaver1: RISIKO som foreligger1: TILTAK forebyggende og evt beredskap1: ... ARBEIDSOPPGAVE delt opp i deloppgaver2: RISIKO som foreligger2: TILTAK forebyggende og evt beredskap2: ... ARBEIDSOPPGAVE delt opp i deloppgaver3: RISIKO som foreligger3: TILTAK forebyggende og evt beredskap3: ... Last ned | Se versjoner
930130.06.2020

9301Prosjektering av sjøkabelanleggRENblad 9301 er et nytt RENblad som beskriver best praksis ved etablering av sjøkabelanlegg. Sjøkabelanlegg skal prosjekteres etter krav fra forskrifter, normer og anbefalinger.

... Beredskapslengde.............................................................................................................13 2.13 Overgang til luftledning ... som REN sjøkabel beredskap vil ha på lager for en beredskapshendelse. ... For lange sjøkabelanlegg ... Beredskapsforskriften under kapitel 5 setter krav til impulsjording. Avhengig av anleggets beredskapsklasse stilles det ... Last ned | Se versjoner
600206.03.2020

6002Nettstasjon - I bygg/plassbygd - Byggtekniske kravNettstasjonsrom i bygg skal plasseres og utformes på en hensiktsmessig måte. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder byggtekniske krav til nettstasjoner

... utgitt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap. 6. NS 3926-1:2009 Visuelle ledesystemer ... forhold til beredskap mv.) For oljefylte transformatorer med oljevolum > 1000l Krav til utførelse av ... prosjekterende utføre en risikovurdering med hensyn på leveringspålitelig og beredskap om det skal etableres ... Last ned | Se versjoner
768519.05.2020

7685Skallsikring i stasjonsanleggBladet skal forklare og utdype hvordan man skal bygge en fornuftig og balansert skallsikring av transformator- og koblingsstasjon. Bladet skal utdype krav til vegger, tak, gulv, med tilhørende dører og vinduer. Målgruppen for dette RENbladet er de som arbeider med byggrelaterte oppdrag og sikringstiltak i stasjonsanlegg. Ansvarlige i nettselskapet og fagpersoner som arkitekter, konsulenter, entreprenører etc.

... ................................................................................................ 11 5.1 Transformatorer i beredskapsklasse ... 1..............................................................................11 5.2 Transformatorer i beredskapsklasse ... 2..............................................................................12 6 Vedlegg 1 - Eks. på beslags- og låsliste for transformatorstasjon i beredskapsklasse 2 .. 13 ... Last ned | Se versjoner
810002.05.2013

8100Regional- og distribusjonsnett - KraftsystemplanDenne REN-anbefalingen angående kraftsystemutredning omfatter utredning av elektriske anlegg som krever anleggskonsesjon, i hovedsak regional- og sentralnett. Den berører også samordning mellom regional- og distribusjonsnett.

... risikoeksponeringen i utredningsområdet bør beskrives. Beredskap Feilrettingstider og kriterier/målsettinger som ... Last ned | Se versjoner
110107.05.2020

1101Oversikt arbeidsoppgaver i forhold til byggherreforskriftenPlan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

... FSE, LFS, AFA, SJA ved utførelse. Kommentar Midlertidige arbeider eller beredskap (reparasjon). ... Nyanlegg. Lav / høy Lav / høy Lav / høy En / to Midlertidig arbeider eller beredskap (reparasjon). ... Last ned | Se versjoner
202419.05.2020

2024Retningslinjer for linjeryddingDette RENbladet omtaler krav til skogrydding i nye og eksisterende linjetraseer for høyspenning og lavspenningslinjer.

... samfunnssikkerhet og beredskap Paragraf nr.50 av 2 / 1996 s.961, Maskinell linjerydding under spenningsførende 24 ... for samfunnssikkerhet og beredskap 6. Grunneieravtaler for det aktuelle området. 7. Driftsleders ... Last ned | Se versjoner
false null [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Du har endret selskapsmerknaden for dette dokumentet. Vil du lagre oppdateringen?