RENblader innen beredskap

RENblad-serien 8500 er spesifikt rettet mot beredskapsarbeidet.  De er lagt inn under under 8000-serien "Nett felles", som da indikerer at beredskapsbladene gjelder både LS, kabel, måling, HS, regional etc. 8500-serien er helt ny, og det er derfor få RENblader i den serien pt.

Resultater etter søk på "Beredskap" i RENbladsøk

Under vises resultatet av et søk etter "beredskap" i RENbladsøket.

X
X
X
X
X
Viser 56 dokumenter.
Nr
Oppdatert
Innhold
850027.08.2020

8500Oppsett av transportplan for beredskapBladet Inneholder veiledning for hvordan man setter opp en transportplan for store enheter som krafttransformatorer og liknende i en beredskapssituasjon. Planer for enheter tyngre enn 70 tonn bør overlates til Statnett Transport eller tilsvarende i sin helhet, og metodikken i dette RENblad bygger på anbefalinger fra dem.

... objekter som det kan bli behov for å flytte. 2 MYNDIGHETSKRAV Fra Beredskapsforskriften: ... av transportplan for beredskap Copyright 2020 © REN AS OPPSETT AV ... TRANSPORTPLAN FOR BEREDSKAP RENBLAD 8500 VER 1.1 | 08 / 2020 RENBLAD 8500 | ... Last ned | Se versjoner
768428.10.2020

7684Elektronisk sikring av transformator-stasjonerDette RENbladet beskriver elektronisk sikring og overvåking av transformatorstasjoner og koblingsstasjoner (Stasjonsanlegg).

... beredskap: Behov for redundante løsninger og beredskap ved hendelser er vurdert. 9 SERVICE OG ... tilfredsstille kravene i «Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen -- kraftberedskapsforskriften» ... (typisk vegger, dører og vinduer) av det enkelte objekt. Reaksjonsstyrker og annen beredskap er også ... Last ned | Se versjoner
768319.05.2020

7683Områdesikring av transformatorstasjonRENbladet skal gi en innføring i hvilke krav som stilles til områdesikring av transformator- og koblingsstasjoner.

... energilovens beredskapskapittel. Beredskapsklassifiseringen tar utgangspunkt i de klassiske nettnivåer. ... uansett beredskapsklasse. Se punkt 3.2 i dette dokumentet. Klassen til de enkelt anleggstyper er, både ... anlegget automatisk den klasse som innmeldt etter hovedbestemmelsene i beredskaps- forskriften. ... Last ned | Se versjoner
730810.06.2020

7308Vedlikehold av nødstrømsaggregat for transformatorstasjonStasjonære og transportable nødstrøms-aggregater er viktige komponenter i en netteiers beredskap. Dette bladet skal gi en oversikt over de sjekkpunkter og rutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av disse.

... og transportable nødstrøms-aggregater er viktige komponenter i en netteiers beredskap. Dette bladet ... Last ned | Se versjoner
810128.09.2020

8101Utforming av anlegg med hensyn på brannsikkerhet.Dette RENbladet gir retningslinjer for utforming av anlegg med hensyn på brannsikkerhet. RENbladet omfatter alle installasjoner innen kraftforsyningen helt fra kabelskap i lavspenningsnettet og opp til transformatorstasjoner i beredskapsklasse 2.

... .............................................................................................. 6 5 BeredskapsKlasser iht KBF ... ................................................................................................ 7 5.1 Beredskapsklasser - generelt ... ............................................................................................. 7 5.2 Beredskapsklasser gjeldende for denne retningslinje ... Last ned | Se versjoner
201403.09.2020

2014Klatring og arbeid i stolperDette RENbladet beskrive anbefalt praksis for klatring i stolper, samt opplæring og valg av utstyr. Både tre- og komposittstolper der stolpesko brukes er behandlet i dette dokumentet.

... ....................................................................................................... 3 3 Planlegging, utstyr og beredskap ... stolpe. 3 PLANLEGGING, UTSTYR OG BEREDSKAP Ved utførelse av klatring i stolper skal det brukes ... utstyr. e) Redningsplan/beredskap: 1. Krav til redningsplan; 2. Beredskap og forventet ... Last ned | Se versjoner
125206.05.2020

1252Sikker-jobb-analyseAnalyse av risiko for farlige arbeidsforhold, arbeidssituasjoner og belastninger.

... opp i deloppgaver1: RISIKO som foreligger1: TILTAK forebyggende og evt beredskap1: ... ARBEIDSOPPGAVE delt opp i deloppgaver2: RISIKO som foreligger2: TILTAK forebyggende og evt beredskap2: ... ARBEIDSOPPGAVE delt opp i deloppgaver3: RISIKO som foreligger3: TILTAK forebyggende og evt beredskap3: ... Last ned | Se versjoner
930130.06.2020

9301Prosjektering av sjøkabelanleggRENblad 9301 er et nytt RENblad som beskriver best praksis ved etablering av sjøkabelanlegg. Sjøkabelanlegg skal prosjekteres etter krav fra forskrifter, normer og anbefalinger.

... Beredskapslengde.............................................................................................................13 2.13 Overgang til luftledning ... som REN sjøkabel beredskap vil ha på lager for en beredskapshendelse. ... For lange sjøkabelanlegg ... Beredskapsforskriften under kapitel 5 setter krav til impulsjording. Avhengig av anleggets beredskapsklasse stilles det ... Last ned | Se versjoner
600212.10.2020

6002Byggtekniske krav for nettstasjon i bygg samt plassbygdNettstasjonsrom i bygg skal plasseres og utformes på en hensiktsmessig måte. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder byggtekniske krav til nettstasjoner

... utgitt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap. 6. NS 3926-1:2009 Visuelle ledesystemer ... vegg og tak) som følger brannkrav for rommet for øvrig. (Viktige kunder, i forhold til beredskap mv.) ... prosjekterende utføre en risikovurdering med hensyn på leveringspålitelig og beredskap om det skal etableres ... Last ned | Se versjoner
768519.05.2020

7685Skallsikring i stasjonsanleggBladet skal forklare og utdype hvordan man skal bygge en fornuftig og balansert skallsikring av transformator- og koblingsstasjon. Bladet skal utdype krav til vegger, tak, gulv, med tilhørende dører og vinduer. Målgruppen for dette RENbladet er de som arbeider med byggrelaterte oppdrag og sikringstiltak i stasjonsanlegg. Ansvarlige i nettselskapet og fagpersoner som arkitekter, konsulenter, entreprenører etc.

... ................................................................................................ 11 5.1 Transformatorer i beredskapsklasse ... 1..............................................................................11 5.2 Transformatorer i beredskapsklasse ... 2..............................................................................12 6 Vedlegg 1 - Eks. på beslags- og låsliste for transformatorstasjon i beredskapsklasse 2 .. 13 ... Last ned | Se versjoner
false null [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Du har endret selskapsmerknaden for dette dokumentet. Vil du lagre oppdateringen?