Temasider Beredskap

Målet med RENs beredskapsarbeid er å gi aktørene i bransjen samarbeidsmuligheter for å forbedre beredskapssituasjonen innen norsk energiforsyning, og samtidig oppnå kostnadsreduksjoner for de deltakende selskap. REN Beredskap-konseptet består av:

  • RENBladene innen beredskap som gir føringer og anbefalinger for beredskapsarbeidet og støtter aktørenes utøvelser på området.
     
  • Samarbeidsløsningen som gjør det enkelt å dele informasjon i formelle samarbeidsgrupper, lokalt og nasjonalt.
     
  • Materielldatabasen som inneholder beredskapsutstyr de ulike nettselskapene har på sine lager, og som de ønsker å gjøre tilgjengelig for andre mot en kompensasjon. I tillegg vil basen inneholde alt utstyr som NVE har gitt økonomisk støtte til.

Målet med REN Beredskap er å være energibransjens løsning for reduksjon av sårbarhet og kostnader knyttet til virksomhetskritisk utstyr.

 

Aktuelle artikler innen beredskap:

Faktura-adresser for REN GIS beredskap AS

Alle som sender faktura til REN GIS Beredskap AS må benytte faktura-adresser/faktura-metoder under.

Les mer
Faktura-adresser for REN Sjøkabelberedskap AS

REN Sjøkabelberedskap AS har fått nye fakturaadresser fra 1.januar 2019. Alle som sender faktura til REN Sjøkabelberedskap AS må oppdatere faktura-adresser/faktura-metoder.

Les mer
Oppdatert Beredskapsforskrift

Det er foretatt oppdateringer på Beredskapsforskriften, som blir gjeldende fra 1. januar 2019.

Les mer
Overskuddsmateriell: Transformator hos Eidsiva Nett

I forbindelse med oppgradering av nettet, har Eidsiva Nett en transformator til overs.

Les mer
Prekvalifisering for maritim sjøkabelberedskap

REN har sendt ut en prekvalifisering til leverandører av maritim sjøkabelberedskap, ettersom dagens avtale går ut den 8. juli 2015.

Les mer
Egen side for overskuddsmateriell

REN ønsker å legge til rette for gjenbruk av materiell i bransjen, og har laget en egen nettside for overskuddsmateriell fra nettselskaper og kraftprodusenter.

Les mer
Ny materielldatabase i REN Beredskap

REN Beredskap har nå fått en helt nyutviklet materielldatabase, med en god del ny og forbedret funksjonalitet. Dette er steg to i lanseringen av REN Beredskap.

Les mer
Ny samarbeidsløsning for Beredskap

Det er utviklet ny samarbeidsløsning for Beredskap, som en del av produktet "REN Beredskap". Løsningen erstatter deler av eBeredskapsløsningen, hvor det blir lettere å dele informasjon i beredskapssamarbeid.

Les mer
Lærdal Energi fikk beredskaps-kritikk fra NVE

Ifølge nettutgaven til Teknisk Ukeblad fikk Lærdal Energi kritikk av NVE for deres manglende beredskapsarbeid forut for brannen i Lærdal

Les mer
8500: Ny serie RENblader

Det opprettes en ny RENblad-serie for Beredskap, den plasseres under 8000-serien ("Felles retningslinjer").

Les mer