Eksterne publikasjoner og ressurser

I både arbeidet og RENbladene referer vi til mange eksterne publikasjoner, som bakgrunn for valg og avgjørelser og prosedyrer. Under finner du de viktigste eksterne dokumentene som både danner bakgrunn for vår virksomhet, og som vi bruker i vårt daglige arbeid.

Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS er ikke ansvarlig for innholdet på andres og eksterne nett-sider. Si gjerne ifra om noen av lenkene under ikke fungerer eller om innholdet bør oppdateres eller det finnes ressurser som bør inkluderes i listen.

Forskrifter, lover og regler

 

  1. LOV 1929-05-24 nr 04: Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven).
  2. LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)
  3. FOR 2006-04-28-458 Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.(FSE).
  4. FOR 1993-12-14 nr 1133 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE)
  5. FOR 2004-11-30-1557: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet
  6. FOR 2005-12-20 nr 1626: Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF)
  7. FOR-1996-12-06-1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter      
  8. NEK 440

Viktige publikasjoner for bransjen

Her er en liten oversikt over viktige publikasjoner for bransjen

SINTEFs Info-blad

Energiteknikk

DSBs Nyhetsblad om Elsikkerhet

Viktige eksterne nettsteder

Viktige eksterne nettsteder