REN-publikasjoner

RENs viktigste publikasjoner er følgende:

 • RENblader
  Utvilsomt vårt viktigste produkt, med bransjeretningslinjer og anbefalt praksis. RENbladene varierer veldig, fra avtale-maler, til prosedyrer, skjemaer, beskrivelser og faktisk også programmer for PC. RENbladene navngis med nummer, og kategoriseres i grupperte serier. Se listen over alle RENblader for en oversikt og beskrivelse av seriene.  Noen av installatør-bladene ligger åpent ute, se Installatør-blader.
   
 • www.ren.no
  Vårt nettsted, hvor vi publiserer nyheter, produktinformasjon, opplyser om kurs, gir tilgang til systemer, gir hjelp og har temasider for ulike temaer innen bransjen.  Våre nyhetsartikler legges stort sett fortløpende ut på forsiden, det finnes også en litt utvidet oversikt over de siste nyhetsartiklene, samt et nyhetsarkiv for eldre nyheter.
   
 • REN-Nytt
  REN-Nytt utgis 5-6 ganger pr. år og tar for seg tekniske avklaringer som er utført, informasjon om kommende eller publiserte RENblader, informasjon om arrangementer som har vært og som kommer, øvrig informasjon om RENs virksomhet og interessante artikler ellers i bransjen etc. etc. Man kan se på tidligere utgaver i oversikten over publiserte REN-Nytt-utgaver.
   
 • Høringsutkast
  RENblader under arbeid kan bli lagt ut på høring ved store endringer eller når det er helt nye RENblader, slik at arbeidsgrupper som berøres av RENbladet kan uttale seg og gi innspill til utkastene. Det er verdt å merke seg at høringsutkast ikke er ferdige RENblader, de kan endres og korrigeres ganske mye - og de bør ikke brukes i bransjen. Høringsutkast-blader er gjerne merket med vannmerke "Høringsutkast".
   
 • REN Brukerguider
  REN har publisert en papirbasert brukerguide til FEF, som man kan bestille. Det er også laget en elektroniske brukerguider for FSE og FEK, og FEF-brukerguiden finnes også i elektronisk form. Se produktsiden for REN Brukerguider for detaljert informasjon.
   
 • Presentasjonsfiler
  For våre kunder/medlemmer publiserer vi presentasjonsfiler fra ulike kurs, temadager og konferanser etc. slik at det er mulig å finne frem til noe som ble presentert på et REN-kurs eller en temadag/konferanse i REN-regi.
   
 • Planbok
  REN samarbeider med SINTEF om utgivelse av Planleggingsbok for kraftnett, som også kalles bare for "Planbok".  Se produktsiden for Planbok for mer informasjon og hvordan du kan få tilgang.