Utendørs­belysning

RENs produkt for veilys og utendørsbelysning

For selskap som driver prosjektering innen veilys og utendørsbelysning

Bestill   Se avtalevilkår

Utendørsbelysning er et spesialisert produkt som gir tilgang til RENbladene innenfor 4500-serien, samt direkte tilknyttede RENblader, et beregningsverktøy for vern samt tilgang på Prosjektsystemet med kostnadskatalog begrenset til prosjekter innenfor fagfeltet.

Målgruppen er i første rekke nettselskapene som arbeider med veilys og utendørsbelysning, men vil også være aktuelt for andre aktører i bransjen som f.eks. kommuner, entreprenører, leverandører og utdanningsinstitusjoner etc. som vil drive prosjektering eller som må holde seg oppdatert på prosedyrer og anbefalinger innen fagfeltet.  OBS: For installatørbedrifter vil vi anbefale "Installatør"-produktet, som er lavt priset og som inkluderer Utendørsbelysning.

RENblader Beregning av vern Prosjektsystem med kostnadskatalog for veilysprosjekter

Utendørsbelysning inkluderer følgende

RENblader

Abonnement på Utendørsbelysning gir tilgang til RENblader for utendørsbelysning (4500-serien), samt de RENbladene som er i tilknytning til disse.

Tilgang til RENblader er via innlogging f.eks. via listen over alle renblader eller gjennom RENbladsøket.

Beregningskalkulator for Veilys

Inkludert i Utendørsbelysning er et verktøy for beregning av vern og dimensjonering av veilys. Dette verktøyet gir mulighet for å beregne en veilys-trasé, hente ned dokumentasjon og evt. kostnadsberegne dette i kalkyle-verktøyet.

Prosjektsystem med kostnadskatalog

Prosjektsystemet gir mulighet for å opprette prosjekter med pakker av materiell og arbeid. Der kan man opprette prosjekter og få overblikk over relevante RENblader, nødvendig materiell og ressurser. I prosjekter angis det mengder arbeid/materiell nødvendig for arbeidet, basert på angitte mål. I tillegg inneholder prosjektsystemet en kostnadskatalog, med gjennomsnittlige priser i Norge. Det gir også mulighet for selskapene å angi egne selskapspriser i den sammenhengen. På den måten kan verktøyet brukes for budsjettering av prosjekter for utendørsbelysning i Norge.

Felles innlogget funksjonalitet

Med abonnement på Utendørsbelysning har man tilgang til en del funksjonalitet som er felles for produkter som gir innlogging. Det gis tilgang til REN-Skjema, vårt kraftige RENbladsøk, brukeradministrasjon, RENblad-spørsmål, presentasjoner fra temadager/konferanser m.m.  Se egen side om innlogget funksjonalitet.

Formelt navn

Produktet heter "Utendørsbelysning" og opptrer med denne skrivemåten på avtaler og på evt. faktura. 

Produktet har vært omtalt som "Veilys" - men det mer korrekte og formelle navnet på produktet er "Utendørsbelysning".
 

Pris

Prisen på abonnement er forskjellig for ulike typer selskap og avhengig av selskapets størrelse.

Ta kontakt for pristilbud.