Tilknytning av kraftproduksjon

RENs produkt for distribuert generering

For nettselskap og saksbehandlere som arbeider med tilknytning av distribuert generering/småkraftverk, samt konsulenter innenfor fagområdet.

Bestill   Se avtalevilkår

Produktet het tidligere Småkraft og var vinklet mot små vannkraft og deres tilknytning til nettet, men forandret navn for å gi plass til flere typer DG-enheter samt tilkobling av større anlegg. Navneskiftet indikerer at det vil ha et større og mer generelt omfang enn før, med tekniske og juridiske vilkår for tilknytning av kraftproduksjon på alle nettnivå.

Målgruppen for Tilknytning av kraftproduksjon er nettselskap og saksbehandlere som arbeider med tilknytning av distribuert generering/småkraftverk, samt konsulenter som arbeider innenfor fagområdet.

Tilknytning av kraftproduksjon er et årlig abonnement som gir innlogging på www.ren.no med tilgang til aktuelle RENblader innen nett-tilknytning av kraftproduksjon. Dette produktet er å betrakte som et tilleggsprodukt til Distribusjonsnett eller Installatør.

Omfang

Produktet er det eneste som gir tilgang til RENblader i 3000-serien, inkludert juridiske avdaledokumenter innen området (RENblader 0300-0399).  RENbladene beskriver tekniske og juridiske forhold vedrørende tilknytning i lavspent fordelingsnett, høyspent distribusjonsnett samt regionalnett. De gir oversikt over prinsipielle vurderinger/valg som nettselskapene står overfor ved tilknytning av distribuert produksjon. Tilknytningsprosessen beskrives i detalj fra nettselskapet mottar en søknad om nettilknytning til anlegget er kommet i permanent drift.

Mer spesifisert er følgende RENblader er tilgjengelig for abonnenter Tilknytning av kraftproduksjon:

  • Juridiske avtalemaler og dokumenter 0300 - 0399
  • RENblader i serien "Tilknytning av kraftproduksjon" 3000 - 3999
  • RENblader i serien "Måling og arbeid i tilknytningspunktet": 4010, 4011 og 4012.

Se listen over alle RENblader for tittel og beskrivelser av de forskjellige RENbladene i seriene.

Abonnementet er pr. selskap, og gir innlogget tilgang til RENbladene som er omfattet av produktet. Brukeradministrator i selskapet kan opprette brukere og slik gi tilsvarende tilganger til selskapets øvrige ansatte.

Felles innlogget funksjonalitet

Abonnementet gir innlogging på www.ren.no. Det gis da også tilgang til en del funksjonalitet som er felles for produkter som gir innlogging. Det gis tilgang til REN-Skjema, vårt kraftige RENbladsøk, brukeradministrasjon, RENblad-spørsmål, presentasjoner fra temadager/konferanser m.m.  Se egen side om innlogget funksjonalitet.

Formelt navn

Produktet heter "Tilknytning av kraftproduksjon" og opptrer med denne skrivemåten på avtaler og på evt. faktura.

Pris

Prisen på abonnement er forskjellig for ulike typer selskap og avhengig av selskapets størrelse.

Ta kontakt for pristilbud.