Tilknytning av innmating og uttak

For deg som arbeider med tilknytning av innmating av produksjon og uttak til større kunder.

Bestill   Se avtalevilkår

Tilknytning av innmating og uttak er et årlig abonnement som gir innlogging på www.ren.no med tilgang til aktuelle RENblader innen nettilknytning av kraftproduksjon. Dette produktet er å betrakte som et tilleggsprodukt til Distribusjonsnett eller Installatør.

Produktet het tidligere Tilknytning av kraftproduksjon, men endret navn 1. juli 2020 etter utvidelse av innhold i abonnementet.Utvidelsen består av alle RENblader knyttet til tilknytning og tilknytningspunkt samt den nye tilknytningsavtalen for større uttakskunder (kommer høsten 2020).

Målgruppen for Tilknytning av innmating og uttak er selskaper som arbeider med tilknytning av distribuert generering/småkraftverk og plusskunder samt tilknytning av større uttakskunder.

Omfang

Produktet er det eneste som gir tilgang til RENblader i 3000-serien, inkludert juridiske avdaledokumenter innen området (RENblader 0300-0399).  RENbladene beskriver tekniske og juridiske forhold vedrørende tilknytning i lavspent fordelingsnett, høyspent distribusjonsnett samt regionalnett. De gir oversikt over prinsipielle vurderinger/valg som nettselskapene står overfor ved tilknytning av distribuert produksjon. Tilknytningsprosessen beskrives i detalj fra nettselskapet mottar en søknad om nettilknytning til anlegget er kommet i permanent drift.

Tilknytningsavtalen for større uttakskunder er også bare tilgjengelig gjennom dette abonnementet når den blir publisert høsten 2020.

I tillegg gir abonnementet tilgang til alt vårt innhold innen tilknytning og tilknytningspunkt, som ligger i serien RENblad 4100 - 4199.

Mer spesifisert er følgende RENblader er tilgjengelig for abonnenter Tilknytning av innmating og uttak:

  • Juridiske avtalemaler og dokumenter 0300 - 0399
  • RENblader i serien "Tilknytning av kraftproduksjon" 3000 - 3999
  • RENblader i serien "Måling og arbeid i tilknytningspunktet": 4010, 4011 og 4012
  • RENblader i serien "Tilknytning og tilknytningpunkt": 4100 - 4199

Se listen over alle RENblader for tittel og beskrivelser av de forskjellige RENbladene i seriene.

Abonnementet er pr. selskap, og gir innlogget tilgang til RENbladene som er omfattet av produktet. Brukeradministrator i selskapet kan opprette brukere og slik gi tilsvarende tilganger til selskapets øvrige ansatte.

Felles innlogget funksjonalitet

Abonnementet gir innlogging på www.ren.no. Det gis da også tilgang til en del funksjonalitet som er felles for produkter som gir innlogging. Det gis tilgang til REN-Skjema, vårt kraftige RENbladsøk, brukeradministrasjon, RENblad-spørsmål, presentasjoner fra temadager/konferanser m.m.  Se egen side om innlogget funksjonalitet.

Formelt navn

Produktet heter "Tilknytning av innmating og uttak" og opptrer med denne skrivemåten på avtaler og på evt. faktura.

Pris

Prisen på abonnement er forskjellig for ulike typer selskap og avhengig av selskapets størrelse.

Ta kontakt for pristilbud.